Bedehus Danmark kalder til bøn og faste for ufødte Grundlovsdag

Bedehus Danmark ser med stor alvor på den nye abortlov, der dels vil hæve abortgrænsen til 18 uger og dels vil give 15-årige mulighed for at få abort uden forældrenes samtykke. Foto: Foster i 17. graviditetsuge fra Life Issues Institute

Bedehus Danmark mødes til bøn Grundlovsdag, og de har et særligt emne på hjerte.

Retten til fri abort i Danmark hæves fra 12. til 18. svangerskabsuge. Denne ændring af abortloven fra 1973 er indgået mellem regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet. Aftalen indeholder desuden mulighed for abort for de 15 -17 årige uden forældres samtykke eller tilladelse fra Abortnævnet. Aftalen træder i kraft 1. juni 2025.

Ovenstående ændring af abortloven har fået Bedehus Danmark til at indkalde til bøn og faste. Hele omdrejningspunktet for udvidelsen af abortgrænsen er kvinders frihed og ret til at bestemme over egen krop, liv og muligheder.

Skred i udviklingen

Bedehus Danmark mener, at der er sket et skred i abortpolitikken og ser med bekymring på udtalelser som disse fra danske politikere: ”Efter 50 år er det på tide, at abortreglerne følger med tiden, og vi styrker nu kvinders selvbestemmelsesret,” siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) kalder aftalen ”en historisk dag for kvinders ligestilling”. ”Retten til fri abort er helt grundlæggende og afgørende for kvinders liv og muligheder. Rundt omkring i verden rulles den frihedsrettighed tilbage. I Danmark styrker vi i stedet kvinders ret til fri abort, og vi sikrer, at vores 50 år gamle lovgivning bliver tidssvarende,” siger hun.

Bedehus Danmark ser med stor alvor på udviklingen. Derfor kalder man sammen til en særskilt dag i bøn og faste på Grundlovsdag 2024. Bønnedagen afholdes i Citykirken Århus.

Bøn for de ufødte

Om bønnedagen skriver Rakul Kristiansen på vegne af Bedehus Danmark:

”Det bliver en dag, hvor vi vil løfte op og bede for det ufødte barn; det liv, som Gud har set, og hvis dage er talte, mens det endnu kun er foster (Salme 139). En dag, hvor vi vil søge Helligåndens ledelse i bøn for vores land, i tro og tillid til Gud, at han formår at skabe en sådan holdningsændring i vores samfund, at vi kommer til at se en nedgang i antallet af aborter, som ikke er set tidligere.
En dag, hvor vi vil gøre vores del – bede og gå i forbøn!”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det koster 50 kr. at deltage og tilmelding sker til bedehus.dk.info@gmail.com.