Kan tro skabe fred?

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde og Danmission arrangerede debat om religioners rolle som fredsskabere i verdens konflikter.

Özlem Cekic, Peter Skov-Jakobsen, Emma Pretzmann og Naveed Baig deltog i en debat om tro og fred i ’Himmel og jord’-teltet. Foto: Filip Buff Pedersen

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) havde i samarbejde med Danmission inviteret til debat med Özlem Cekic, generalsekretær i Brobyggerne, Peter Skov-Jakobsen, tidl. biskop i folkekirken, Emma Pretzmann, leder i Jødisk Informationscenter, Imam Naveed Baig, PhD fellow i Dansk Islamisk Center og Mads Christoffersen, rådgiver i Danmission. De debatterede ud fra overskriften ’Kan tro virkelig skabe fred?’

En undersøgelse viser, at tre ud af fire danskere mener, at religion fører til krig og konflikt. Men kan religion også være en kilde til fred og forståelse? Det mente deltagerne i debatten, at religionen kan. Mange kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper samt aktivister og religiøse ledere verden over deltager aktivt i dialogarbejde og fredsinitiativer. De arbejder for fredelig sameksistens, konfliktforebyggelse og brobygning og viser dermed, at religion kan være en katalysator for at løse tilsyneladende uløselige konflikter.

Debatten handlede blandt andet om, hvordan vi som samfund og civilsamfundsaktører bedre kan udnytte religionens potentiale.

Trosfriheden glemmes

CKU var også vært for en debat om, hvordan man kan intensivere indsatsen mod diskrimination af religiøse mennesker i en verden, hvor religions- og trosfrihed ofte indskrænkes.

’Himmel & jord’-teltet på Folkemødet består af et samarbejde mellem 23 forskellige kirker og kirkelige organisationer.

”Retten til tros- og religionsfrihed bliver ofte glemt og negligeret i dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Selvom der er sket noget de sidste ti år, står indsatsen langt fra mål med de udfordringer, der er i verden i dag. Retten til tros- og religionsfrihed er central, når det kommer til demokrati og fredelige sameksistens. I internationalt udviklingssamarbejde glemmes denne ret ofte.
Tro og overbevisning som variabel glemmes, når der tales om inklusion og diskrimination. Hvis du tænker og tror anderledes end flertallet, har du ofte ikke den sammen adgang til sundhed, uddannelse, jobs og retfærdig rettergang. Det er et problem, vi er nødt til at finde løsninger på, hvilket er baggrunden for, at vi i CKU har taget initiativ til denne debat,” siger politisk konsulent i CKU Filip Buff Pedersen.