Stilfærdig fest for Johannesevangeliet på dansk tegnsprog

an Tausen Zackariassen, der er præst for Døves Frikirke, viser med tegnsprog og tekst fra Esajas’ Bog, hvad oversættelsesprojektet handler om: Danske døve skal kunne ”høre”, hvad der læses fra Bibelen. Fotos: Peter Lanting

De hørende gæster oplevede en usædvanlig stille reception, da medarbejderne fra Døves Bibelprojekt fejrede færdiggørelsen af Johannesevangeliet på dansk tegnsprog i Døves Frikirke i Vejle den 24. juni.

Bibelprojektets medarbejdere, Jan Tausen Zachariassen, der også er menighedens præst, projektleder Henrik (Henker) Seerup og Benny Zackariassen havde inviteret til fejringen, hvor ca. 35 mennesker var mødt op. Flertallet tilhørte døvemenigheden – derfor var det en ualmindelig stilfærdig forsamling, man mødte, når man trådte ind i kirken fra det varme sommervejr udenfor. To tegnsprogstolke hjalp hinanden med det krævende arbejde at tolke til os hørende, der i denne sammenhæng måtte opfatte os selv som handicappede.

Det føltes næsten som en tanke, at det skulle være sådan, og man måtte virkelig spidse ører for at følge med i den hviskende oversættelse til dansk lyd, som foregik ved et af bordene. Men under alle omstændigheder gav oplevelsen os hørende et godt indblik i det at være udenfor et fællesskab og de mange samtaler på tegnsprog, som de døve havde indbyrdes.

Hilsener fra udlandet

Formand for bibeloversætterne i EDCBT, pastor Riho Kurg, overrakte en smuk skulptur af to gyldne personer på en bjergtop, som trækker en tredje person opad.

Flere udenlandske gæster var til stede og overbragte hilsener på tegnsprog. Hollandsk-rumænske Pieternel Macarov-Bottema, som er medlem af Wycliffe Bijbelvertaalers Nederland, er netop nu på barselsorlov fra sit arbejde i Eurasia Regional, hvor hun er Director for SIL Global Sign Languages Team. Hun havde sendt en lydløs videohilsen til festen for færdiggørelsen af Johannesevangeliet på dansk tegnsprog.

Pastor Riho Kurg fra Estland, som er formand for EDCBT (European Deaf Christian Bible Translation), har selv arbejdet med bibeloversættelse for døve i Estland og er engageret i et bibelprojekt i Ukraine. Riho Kurg har ansvar for bibeloversættelser og konferencer i hele Europa, og han bliver således også involveret i fremtidige danske tegnsprogs- oversættelser i samarbejde med Henker Seerup. Pastor Kurg overrakte projektet en smuk skulptur af to gyldne personer på en bjergtop, som trækker en tredje op.

Også Ladislau Bortos, som leder et oversættelsesprojekt i Rumænien, bragte en hilsen, som blev oversat til dansk døvesprog samt dansk tale ved tolkene.

Samarbejde med døve-bibelselskab i USA

Der kom også en hilsen med lykønskning fra Deaf Bible Society (døves bibelselskab) i USA, som havde sendt en video uden lyd (!), men med dansk undertekst, hvor medarbejderne og referencegruppen fik stor tak for deres store arbejde og ønsket om Guds velsignelse i de kommende projekter.

Endelig var der en videohilsen fra Deaf Bible Society (døves bibelselskab) i USA, som havde sendt en video uden lyd (!), men med dansk undertekst. Dette amerikanske bibelselskab for døve har hovedkontor i Arlington, Texas, og de tilbyder gratis oversættelser af Bibelen til tegnsprog på over 25 forskellige sprog. I februar 2023 kunne Udfordringen skrive om den aftale, som den danske Døves Frikirke havde indgået med Deaf Bible Society om i første omgang at oversætte Johannesevangeliet til dansk tegnsprog.

Deaf Bible Society har støttet projektet med oversættelse af Johannesevangeliet gennem to år. Og nu, hvor det færdige Johannesevangelium blev fejret, sendte også det amerikanske bibelselskab en varm lykønskning til danskerne. Tidligere har Det Danske Bibelselskab støttet udgivelsen af Lukasevangeliet og kirkeårets tekster på dansk tegnsprog. Lukasevangeliet udkom på tegnsprog i 2012, men nu får Døves Bibelprojekt ikke længere støtte fra Det Danske Bibelselskab.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jan Zachariassen skar for af de store lagkager, der var pyntet med symbolet for Døves Bibelprojekt.

Projektet efterlyser danske partnere

Døves Bibelprojekt er meget taknemlige for den støtte og hjælp, de har modtaget fra USA. Men det burde ikke være nødvendigt med støtten fra udlandet, selv om der er tale om oversættelse til et minoritetssprog, mener de. For Døves Bibelprojekt er det derfor vigtigt at udbrede kendskabet til projektet med at oversætte hele Ny Testamente til dansk døvesprog. Derfor havde organisationen Wycliffe Danmark fået en særlig invitation til dagen, og foruden landsleder Lene Aagaard deltog tre medlemmer af Wycliffe Danmarks bestyrelse i fejringen. Nu skal Wycliffe Danmark så afgøre, hvad de evt. kan bidrage med i forhold til Døves Bibelprojekt fremover.

Landsleder i Wycliffe Danmark, Lene Aagaard Nielsen, udtaler:

”Det er en stor glæde at være med til indvielsen af Johannesevangeliet på dansk tegnsprog i dag. Det er en flot milepæl, som oversættelsesgruppen har nået, og det er jo den første af mange, da hele Ny Testamente skal oversættes. Deres arbejde bliver til gavn og glæde for døve danskere, fordi de fremover vil få mulighed for at forstå Bibelens tekster meget tydeligere på deres modersmål.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Projektleder Henker Seerup fortæller om processen i oversættelsesarbejdet til dansk døvesprog. Dels er der det teologiske arbejde med den bibelske grundtekst, dels er der arbejdet med tegnsproget, der helst skal være forståeligt for alle.

Døves Frikirke har bedt om vores hjælp i oversættelsesprojektet, og vi ser det som en god mulighed for at støtte op om oversættelse af Bibelen på dansk jord.”

Lene Aagaard Nielsen kunne også fortælle, at de øvrige nordiske landes Wycliffe-organisationer også vil have mere fokus på døvesprog fremover.

Kommende projekter

Da receptionen i Metodistkirken var færdig, gik blandt andre Wycliffe-delegationen med til oversættelsesprojektets lokaler. Huslejen til disse lokaler er nu gennem to år blevet betalt af Deaf Bible Society fra USA. Henker Seerup viste rundt på kontoret og besvarede spørgsmål om bl.a. de kommende projekter. Efter Lukasevangeliet og Johannesevangeliet har Døves Bibelprojekt nu valgt at gå i gang med Thessalonikerbrevene i august-december 2024. Arbejdet starter i uge 32.

Hvordan vælger man, hvilke bibelske bøger man skal oversætte?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Man kan vælge kronologisk efter rækkefølgen i Bibelen. Eller man kan vælge efter behovene i ens kirke. Men man kan også vælge ud fra en fælles beslutning, og det har vi gjort, svarede Henker Seerup. Fra januar 2025 skal der arbejdes med Apostlenes Gerninger med Jan Zachariassen som hovedansvarlig og Henker Seerup som projektleder.

Henker Seerup viser oversigten over arbejdet med det netop afsluttede Johannesevangelium, hvor de enkelte kapitler er inddelt i mindre afsnit. De røde cirkler viser, at også referencegruppen har godkendt resultatet. Fotos: Peter Lanting

– Vi deler et fælles åg, fortalte Henker Seerup. Tolken skulle lige have det forklaret, men ved fælles hjælp forstod alle, at det drejer sig om, at de to må trække på samme hammel i arbejdet. Oversættelsen af de 28 kapitler i ApG ventes at tage 2½ år, og det skal foregå i samarbejde med to internationale eksegese-konsulenter samt Christina Elisabeth Ebbesen, der er døvepræst i Syddanmark. Oversætterne skal blandt andet forholde sig til, om man vil bruge enten nyere eller ældre tegnsprog i projektet, oplyste Henker Seerup.

Eksterne tjek via referencegruppe

Der skal også foregå et ”kirkebaseret” konsulenttjek sammen med andre typer af tjek undervejs, ligesom en referencegruppe bestående af ti personer skal skrive under på, at de godkender oversættelsen. Faktisk kræves det normalt, at en gruppe på hele 20 personer skal godkende en oversættelse, men her har det danske projekt fået dispensation, fordi der trods alt kun er få døve i Danmark, som kan gå ind i arbejdet.

– Indtil videre har referencegruppen holdt fysiske møder. Men Benny Zachariassen har planer om fremover at holde møder på Zoom af hensyn til dem, der bor langt væk og har svært ved at være fysisk til stede, fortalte Henker Seerup. Dagen sluttede med forskellige spørgsmål om danske døves kendskab til tegnsprog. Det viste sig, at mange ældre døve kender til mund-håndssystemet, hvor man fx kan stave ukendte ord. Men dette system kender de yngre generationer af døve generelt ikke.

På oversætterkontoret, som deles med frikirken, viste Henker Seerup planen for oversættelsesarbejdet i efteråret, hvor man skal arbejde med Thessalonikerbrevene.

Døves Frikirke

Danske døve kan samles til gudstjenester og møder i frikirkerne i hhv. Vejle, Rødovre og Aarhus.

– Men mange af Danmarks døve bor spredt, så det er ikke lige let for alle at komme til gudstjeneste på tegnsprog. Derfor optages gudstjenesterne og lægges ud på YouTube, fortalte lederne af oversættelsesprojektet i Vejle. I folkekirkeligt regi er der ansat fem døvepræster til Døvemenigheden Østdanmark og Døvemenigheden Vestdanmark, hvor skillelinjen går ved Storebælt. Menighederne har et fælles kirkeblad, Effata, som kan downloades fra hjemmesiden.