Sydstatsbaptister afviser forbud mod kvindelige præster

Den tidligere præsident Jimmy Carter (99) brød i 2000 med SBC, fordi han var uenig med kirkens nye afvisning af kvindelige præster. Foto: Maranatha Baptist Church, Plains, Georgia

Et forslag fra pastor Mike Law om at ændre sydstatsbaptisternes forfatning, så den kommer til at indeholde et permanent forbud mod kvindelige præster, blev nedstemt på sydstatsbaptisternes (SBC’s) årsmøde i Indianapolis den 13. juni 2024.

Det skriver Christian Post. Ændringsforslaget var 5 procentpoint fra at opnå den krævede to-tredjedeles støtte fra de delegerede, hvoraf 3.185 eller 38 % stemte imod forslaget.
Det kom bag på de delegerede, at forslaget i år fik mindre støtte end på SBC’s årsmøde i juni 2023, hvor cirka 80 % af de 12.000 delegerede stemte for.

Ændring i år 2000

I trosbekendelsen The Baptist Faith and Message 2000 hedder det i artikel VI, at de bibelske embeder er præster og diakoner, og at ”mens både mænd og kvinder har nådegaver til tjeneste i kirken, er embedet som præst begrænset til mænd som kvalificeret af Skriften”. På årsmødet 2023 valgte SBC at opretholde udelukkelsen af ​​”Rick Warrens” megakirke, Saddleback Church, fordi man der havde ansat en kvindelig hjælpepræst. Under det møde stemte omkring 90 % af de delegerede for at udelukke kirker med kvindelige præster.

Pastor Mike Law nævnte under årsmødet, at 1.800 kirker i SBC allerede nu har kvindelige præster. En af disse er tidligere præsident Jimmy Carters kirke, Maranatha Baptist Church i Plains, Georgia, hvor man for nylig har ansat pastor Ashley Guthas som menighedens første kvindelige præst. Jimmy Carter, der i årenes løb har været meget aktiv som søndagsskolelærer, har udtalt, at han brød med SBC i 2000, fordi han fandt The Baptist Faith and Message 2000 alt for restriktiv sammenlignet med lærebogen fra 1963.