„Danmarks Frikirke” på vej?

Tre frikirkesamfund arbejder hen imod et fælles netværkRepræsentanter fra Pinsevækkelsen, Apostolsk Kirke og Baptistsamfundet har været samlet to gange for at drøfte opbyggelsen af et dansk frikirkeligt netværk.Endnu er der ikke kommet en handlingsplan på bordet, men samtalerne fortsætter hen imod en fremlæggelse på en fælles lederkonference i år 2002.
I alt 22 ledere fra de tre kirkesamfund har været sammen for at drøfte et oplæg fra en initiativgruppe bestående af to personer fra hvert kirkesamfund. Ifølge Pinsevækkelsens blad KE er der enighed om tre værdier: Man ønsker at være missionsorienteret, så alle initiativer i sidste instans har mission som formål, tjenesteorienteret med det mål at styrke og hjælpe hinanden på tværs af kirkeskellene og relationsorienteret, idet lederne vil tage ansvar for hinanden og fremme enheden i og udenfor netværket.
Ole Thorndal (billedet) fra Baptistsamfundet siger om hensigten med samarbejdet:
– Hensigten er opfyldelsen af Missionsbefalingen i den forstand, at vi simpelthen ikke er troværdige overfor verden, når vi fremstår splittede i forskellige kirkesamfund. Derfor hænger Jesu ypperstepræstelige bøn i Johs. 17 uløseligt sammen med missionsbefalingen.
Endnu har man ikke taget fat på en fælles teologisk identitet, men det tages der fat på ved kommende møder.
Udfordringen vil her ligge i at blive enige om det centrale og lade de perifere forskelle ligge. Lykkes det, vil de tre samfund – og måske flere som slutter sig til – i fremtiden kunne stå stærkere i samspillet med Folkekirken, medierne og forskellige tilskudsmuligheder.
Ifølge KE vil man også udpege naturlige samarbejdsområder og til sidst lancere en dynamisk PR-kampagne, som kan slå det nye netværk fast i den offentlige bevidsthed.