Mindebog om handikappet

I sit forord til Inger Laursens bog om sin lille søster Ellens livs-tragedie skriver forlægger Niels Arbøl, at bogen er „et værdifuldt dokument om, hvorledes menneskelig lykke alligevel kan trives på trods af evnesvaghed og megen sygdom“. Historien om den mentalt handikappede Ellen, der godt kunne lide at danse, er en beretning om et 62 år langt liv med megen lidelse, men også megen godhed.

Inger
Laursen:
Er der nogen
der vil
danse?
106 sider •
130 kr.
Forlaget
Queenswood
2000
tlf. 9884 3632