Behandlingsgaranti virker ikke

Quo Vadis: ”Vi har med garanti ingen beboere”Quo Vadis i Kolding har et behandlingshjem med 9 pladser. Vi har et dygtigt og velkvalificeret personale foruden en tilknyttet terapeut. Vi er klar og klædt på – men vi har med garanti ingen beboere. Det frustrerer os. Ikke mindst fordi folketinget med virkning pr. 1. januar i år har vedtaget en ny lov om behandlingsgaranti for narkomaner. Man mener, at der er behov for en ekstra indsats på området.Loven om social service § 85, som loven hedder, indebærer at amterne nu har pligt til at tilbyde behandling for stofmisbrug inden for en frist på 14 dage efter misbrugerens henvendelse med et ønske om at komme i behandling. Sammen med behandlingsgarantien, har stofmisbrugeren samtidigt fået ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det amtet kan tilbyde. Quo Vadis er et sådant tilbud. Dertil har Vejle Amt godkendt os.
Om lovens hensigt, siger formanden for Folketingets Socialudvalg, Tove Videbæk (Krf): ”Narkomaner, som i årevis har stået på venteliste til behandling, kan nu se frem til at blive behandlet indenfor 14 dage, og samtidig kan de selv vælge om behandlingen skal foregå i offentligt eller privat regi.”
Det, der frustrerer os, er at vi er godkendt af Vejle Amt efter serviceloven §94, men ingen beboere har trods en tydelig lov om behandlingsgaranti. Hverken Vejle Amts- eller andre amters misbrugsrådgivninger har endnu ikke sendt beboere til Quo Vadis. ”Vi har ingen ventelister”, siger de til os i telefonen. Det virker helt uforståeligt på os. På Quo Vadis har vi jævnligt sagsbehandlere, der ringer og spørger efter en behandlingsplads. Men det de spørger efter er fripladser. Jeg mener, det er dog vel ikke os, der skal finansiere behandlingsgarantien?
Sammen med loven om behandlingsgaranti for narkomaner, er der afsat hele 300 millioner kroner via satspuljemidlerne på finansloven, netop for at der skal gives et ekstra løft af behandlingstilbudene på narkoområdet. Så hvem har ret? Amterne, som siger, at der ingen ventelister er, eller folketinget, som har vedtaget loven om behandlingsgarantien? Er der et behov, eller er der ikke et behov? Vi mener klart at der er et behov.
Billedet forstyrres yderligere af at amterne selv har fået bevilget 70 millioner kroner ud af de 300 millioner kroner til en øget indsats på amternes egne behandlingspladser. Ved at modtage pengene, erkender man dog alligevel at der er et problem og et behov for en øget indsats. Jeg kunne dårligt forestille mig andet motiv. Derfor virker det helt uforståeligt på os, at steder som Quo Vadis ingen beboere kan få. Der er trods alt bevilget 230 millioner kroner til formålet. Det er altså ikke engang amterne eller kommunerne selv der skal betale, når en narkoman sendes i behandling i et privat behandlingstilbud. Hvorfor er det så, at de ikke sender nogen?
Det ligger helt klart i lovens ånd ifølge Tove Videbæk, at de frivillige organisationer skulle have et væsentlig løft gennem de bevilgede puljemidler. ”Disse organisationer yder et uvurderligt stykke socialt arbejde, som det offentlige ikke formår. Desværre er de meget trængt af amter og kommuner, der er begyndt at smække kassen i og ensidigt fokusere på offentlige tilbud”, siger hun. Den problematik har behandlingsgarantien efter alt at dømme endnu ikke formået at bringe os ud over. I Quo Vadis står vi i al fald med ni tomme behandlingspladser. Alene i Vejle Amt står to ud af fem godkendte private behandlingshjem tomme og et har allerede måttet lukke. Det er dybt frustrerende.

Jørgen Johansen
Formand for Quo Vadis
6000 Kolding