Gammel “sat” frikirke vil sprænge alle rammer

Apostolsk Kirke i Kolding flytter ud af sine lokaler og strækker sig
teologisk i forbindelse med kampagne med Charles Ndifon og hans
medarbejderDen 6.-10. juni kommer en af Charles Ndifons betroede medarbejdere for at holde mirakelmøder i Kolding. Kampagnen skal gøde jorden for Charles Ndifons besøg i Kolding til efteråret.
Apostolsk Kirke i Kolding forbereder sig på vækst i forbindelse med helbredelsesmøderne med Victor Emenike, der er Charles Ndifons nære medarbejder. Han var for nylig i Holland for at holde en mirakelkampagne for en menighed på ca. 150 medlemmer. Søndagen efter var der 600 til gudstjeneste, og menigheden måtte se sig om efter nye lokaler. Pastoren måtte sige sit almindelige job op, for at få tid til at tage sig af alle de nykristne…

Taget på sengen

Det er nogenlunde de samme tilstande, den apostolske menighed forventer efter kampagnen i juni – selv om de gør alt for ikke at blive “taget på sengen”.
200 af menighedens medlemmer er i fuld gang med forberedelserne, og lederne for menighedens 18 cellegrupper er blevet bedt om at finde flere cellegruppeledere, så cellerne hurtigt kan dele sig, når væksten kommer.
– Gennem de sidste 5 år har vi oplevet en støt og rolig vækst – uden de store armbevægelser, fortæller forstander Finn Ravn Hansen. – 500 mennesker er knyttet til menigheden, og den rolige vækst har bevirket en god kvalitet hos medlemmerne.
– Vi har det rart og godt, og opfører os “pænt apostolsk” – og de nye, som kommer til, lærer det hurtigt, tilføjer han med et glimt i øjet. Det udadvendte arbejde har kun kunnet strække sig til “Hele Kirken Synger” en gang om måneden.
Men nu er menigheden klar til at tage et kraftspring. Først Victor Emenikes besøg d. 6.-10. juni – og så Charles Ndifon “himself” den 23.-25. september – lige efter han har været i København.
I begyndelsen af året havde de sammen en kampagne med over 800 lægeligt dokumenterede helbredelser. Victor Emenike har en universitetsgrad i økonomi, men arbejder på fuld tid som evangelist samtidig med, at han er pastor for en menighed i Weil am Rhein i Tyskland.