Genopdag skatten i dit lerkar!

Kender du det; at du tror du véd, hvad den anden vil sige – selv om han endnu kun har sagt et par ord?

Sådan er det også med kristendom.
Vi tror, vi kender evangeliet. Derfor lytter vi ikke, selv om vi nok hører, hvad der bliver sagt. Vi har jo hørt det…
Eller har vi? Hvorfor er der mon så mange problemer blandt os? Hvorfor er der så mange, der er syge – både fysisk og psykisk? (1 Kor. 11, 30) Hvorfor går så mange fra hinanden? Hvorfor er der så mange konflikter? Så megen depression…?
Kunne det tænkes, at vi ikke helt har forstået og taget imod, at Jesus kom for at sætte os fri?

Men det var vore sygdomme, han tog,
det var vore lidelser, han bar;
Han blev gennemboret for vore overtrædelser
og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt. (Esajas 53)

Nyt lay-out – så du ser, hvad der står
Udfordringen (avisen – ikke hjemmesiden… red.) har fået nyt layout. Netop for at læserne skal få øje på det, der står i avisen.
Og vi nøjes ikke med at ændre form; vi vil også forsøge at genopdage budskabet. Finde skatten i lerkaret. (2 Kor. kap. 4) Se rigdommen i at være kristen. Komme med undervisning, der kan hjælpe til at få lukket op for den hjælp, Gud tilbyder os.
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.
Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren.
(Jeremias 29,11 – 14)

Det er da et godt løfte til et nyt år!