Jesus-video tilbudt 90.000 husstande i Jerusalem

Over 200 volontører uddelte brochurer om filmen „Yeshua” på en aften

Søndag den 10. februar løb et stort anlagt Jesus video projekt i Jerusalem af stabelen. En stor flok af volontører fra forskellige lokale menigheder uddelte i løbet af søndag aften ca. 90.000 konvolutter indeholdende en invitation til at bestille filmen „Yeshua” (Jesus) gratis.

Filmen skildrer Jesu liv ud fra Lukasevangeliet, og er tilgængelig på hebraisk og russisk, men også i mindre målestok på bl.a. amharisk (etiopisk) og engelsk.
Uddelingen i Jerusalem er en del af et større projekt, som allerede er blevet gennemført i andre israelske byer – med stor succes, må man sige. Rigtig mange har bestilt og set filmene og mange har derefter ønsket yderligere information, og flere messianske menigheder har oplevet tilgang som følge af dette projekt!
Filmene er sponsoreret af bevægelsen Or b’Aretz („Lys i Landet”), som er en underafdeling af Campus Crusade, men støttes også af den messiansk-jødiske organisation: „The National Evangelism Commitee” samt internationale missionsorganisationer.

206 volontører

Søndag den 10. februar var den store dag. I alt 206 frivillige fra messianske menigheder og andre organisationer i Jerusalem uddelte ca. 90.000 brochurer mellem kl. 19.00 og 24.00. Det var vigtigt, at det skete samtidigt, indenfor et afgrænset tidsrum, i hele Jerusalem, så eventuelle modstandere af projektet ikke ville få mulighed for at arrangere modforanstaltninger. Under omdelingen var der samlet mindst tre grupper a 10-15 personer i forskellige menigheder til forbøn for projektet.

Ikke uden modstand

For langt de fleste gik omdelingen helt uden vanskeligheder – lige bortset fra, at det sommetider kan være ret svært at finde postkasserne… Der var dog enkelte episoder – alle sammen forbundet med vrede ortodokse jøder. En kvinde truede med at ringe efter „Yad l’Achim” (den førnævnte jødiske anti-missions organisation), et andet sted blev en af uddelerne, en mor med barn, udsat for en flok meget ophidsede og truende ortodokse jøder. Politiet kom til assistance her, før det kom til yderligheder. I Ramot Eshkol – lige ved siden af French Hill – blev nogle finske damer forfulgt af en ortodoks jøde, der flåede konvolutterne ud af deres tasker og rev dem i stykker. De søgte meget belejligt ly i en taxi, der hurtigt kørte dem væk fra stedet.
Også efter omdelingen var nogle ortodokse jøder aktive. I enkelte områder gik de sent søndag aften rundt og forsøgte at fjerne konvolutterne fra folks postkasser!

Tryk på telefon-linierne

Det var med stor spænding, en række volontører satte sig ved telefonerne mandag morgen. Ca. 100.000 hustande havde fået et godt tilbud – hvor mange ville reagere – og hvordan? Der var en del chikane-opkald, hvor de stakkels telefon-volontører fik læst og påskrevet. Hen ad torsdag var der kommet i alt ca. 550 bestillinger ind – og de vil blive ved med at komme ind i lang tid endnu, når folk får taget sig sammen, drøftet det igennem i familien, eller får øje på magnetreklamen på køleskabet osv.

Gode erfaringer fra andre byer

Projektet med at tilbyde gratis Jesus-videobånd i Israel har allerede kørt i nogle år. Det har generelt givet meget positive resultater. Lederne af projektet har regnet ud, at procentsatsen for modtagere af videobåndet set i forhold til antallet af uddelte brochurer indtil videre har ligget mellem 1,5% og 6%. Mest interessant var nok Haifa, hvor 100.000 reklamer blev uddelt og 2.200 bestilte videobåndet. Over 100 af disse personer er siden blevet tilknyttet en messiansk menighed i området.

Russiske jøder mest åbne

Langt de fleste steder ligger fordelingen mellem russiske og hebraiske bestillinger ca. fifty-fifty. Når det gælder beslutningen om at træde ind i en menighed, overhales de hebraisk-talende klart af de russiske. Disse observationer bekræfter den tendens, der allerede er blevet observeret, at den største vækst i den messianske bevægelse i disse år sker blandt de russisk-talende jøder. Mange af de russiske jøder, der er kommet til landet de senere år, har ikke de samme fordomme og forbehold overfor kristendommen som mange hebraisk-talende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fra Israelsmissionens Avis.
Jan Mortensen er præst ved Den danske Kirke i Jeusalem