Lone Hertz og Johannes Åbenbaring

Lone Hertz er tilbage som skuespiller efter mange års pause. Det sker i ‘Åbenbaringen’ – et drama om Bibelens sidste bog”Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær.”Det er Johannes der sender hilsen til de syv menigheder i provinsen Asien, mens han sidder på øen Patmos, men ordene lyder også i denne tid, når skuespilleren Lone Hertz går på scenen på Caféteatret, og gennem en time og 40 minutter, gengiver Johannes Åbenbaring.
Stykket er iscenesat af Henrik Sartou, og det er hans idé, at Lone Hertz i hele forestillingen spiller en pige, og der i begyndelsen ligger i en barneseng og lytter til de første ord fra Åbenbaringen.
Tanken er, at personen er et menneske uden alder som gennemlever hele Åbenbaringsteksten.

„Jeg er et troende menneske…”
“Henrik og jeg har arbejdet meget tæt og kærligt med denne forestilling,” siger Lone Hertz begejstret, og fortsætter, “for når man skal arbejde med Bibelens tekst, kan det kun være i stor samhørighed.”
De 22 kapitler er taget direkte fra Bibelen, og Lone Hertz siger: “Jeg ville ikke være med til, at der skulle stryges i teksten, hvilket man ofte gør i en teaterforestilling, men da jeg er et troende menneske, måtte jeg simpelthen have alle ordene med.”

Nyt forhold til Bibelen
I 1993 udgav Det Danske Bibelselskab en ny oversættelse af Det Nye Testamente.
Lone Hertz fik opgaven at indtale samtlige evangelier og breve i et samarbejde med Danmarks Radio, og det gav hende et helt nyt forhold til Bibelen.

Paulus gjorde
mest indtryk
“Det, der gjorde dybest indtryk på mig, udover evangelierne, var godt nok Paulus Breve,” siger Lone Hertz, “men de rummede for mange fortolkninger til en oplæsning.”
Det blev derfor Johannes-Evangeliet hun tog ud og læste op i mange kirker og forsamlingshuse i årene herefter.
Det er heller ikke tilfældigt, at Lone Hertz nu er aktuel på Caféteatret med Johannes Åbenbaring.
“Alle flygter jo fra den tekst, fordi den er så fantastisk aktuel til alle tider,” siger Lone Hertz.
“Vi har jo som mennesker ikke forandret os, og jeg tror, at de vise mænd på Kirkemødet i det 3. århundrede, som sammensatte Bibelen, ikke turde undlade den, fordi den også dengang var så aktuel.”

Ekstra Bladet og
Johs. Åbenbaring
Det er sjældent, at et teaterstykke har så direkte en forkyndelse som netop Johannes Åbenbaring, og teateranmelderne har da også haft forskelligt syn på indholdet, men overvejende positivt.
Ekstra Bladets kulturjournalist Gregers Dirckinck-Holmfeld gav stykket fem stjerner.
“Dem har jeg givet Lone Hertz for præstationen og for modet til at tage den store udfordring op, det er med den enorme tekstmængde og tilhørende dramatik,” forklarer Gregers til Udfordringen, og siger videre, “det er jo ikke nogen nyskrevet tekst, hvor man vurderer om teksten er god eller dårlig.
Her er der tale om en tekst der har samme vægt som Shakespeares, som kan bruges igen og igen.
Shakespeare var også en meget dramatisk forfatter, hvis tekster indeholder visioner og drømme om verdens undergang og frelse.”
Gregers Dirckinck-Holmfeld siger, at det er et spørgsmål om at vurdere kraft, billedrigdom og teatralsk udtryk, når man anmelder et teaterstykke, og at essensen af kunst, dybest set er et spørgsmål om menneskets tilværelse og spørgsmål om livet.

“Budbringer”, en
ny missionsform?
Der er ingen tvivl om, hvorfor Lone Hertz har valgt Johannes Åbenbaring.
“Jeg er en moderne “budbringer” mere end jeg er missionær, og jeg opfatter, i modsætning til mange andre, Åbenbaringen som en lys tekst, der giver håb og forløsning, og så er det en smagsprøve på resten af Bibelen,” siger hun, meget optaget af at publikum skal lytte og tage stilling.
“Jeg synes at Johannes Åbenbaring er både poetisk og dramatisk, men de kristne er så bange for den. Måske kan jeg, mere end en præst, fordi jeg gengiver den i sin helhed, give folk opfattelsen, at den ikke er kedelig, men væsentlig.
Johannes fortæller om det ny Jerusalem og den nye himmel og den nye jord, men vi ved slet ikke hvor, og hvordan det skal foregå, kun at det er os lovet.” siger Lone Hertz begejstret.

Lone Hertz præstation
Gregers Dirckinck-Holmfeld har før oplevet Lone Hertz læse op i et kirkerum, og var derfor spændt på at se hvordan Johannes Åbenbaring ville tage sig ud på en scene. “Det var en langt voldsommere fortolkning end blot en oplæsning, hvor man jo ikke, som i en teatersal, kan udtrykke den ekstreme sorg, glæde og mimik og benytte billedskabende effekter. Det ville virke absurd i en kirke,” mener han. “Netop den dramatiske indlevelse mestrer Lone Hertz perfekt, og der er ingen tvivl om, at Johannes Åbenbaring udtrykker langt mere dramatik og stærke følelsesmæssige billeder om jordens undergang og frelse, end evangelierne gør,” slutter Gregers Dirckinck-Holmfeld, med anbefaling af at se stykket, selv om man måske skulle kende teksten i forvejen.

Åbenbaringens aktualitet
“Sammenhæng og helhed”, mener Lone Hertz, gør forestillingen anderledes end den tradition og de ritualer man oftest forbinder Johannes Åbenbaring med.
“Alle 22 kapitler er både højdramatiske og frygtelig højaktuelle. Den beskriver jo i detaljer de katastrofer vi ser på tv hver dag: miljøforurening, jordskælv, naturkatastrofer, fattigdom, folkeslag der sætter sig op mod folkeslag, og regulær krig, også i mellemøsten.”
Det er den ene del af oplevelsen, siger Lone Hertz, men den anden del er lige så vigtig:
“I den tid vi lever i, hvor vi mere og mere ser andre menneskers religion, kan vi kun kende vores egen kristne baggrund ved at kende Bogen. Jeg kan videreformidle den som skuespiller, som “budbringer”, men jeg vil mægtig gerne, hvis jeg også kan inspirere publikum til at læse videre i resten af Bibelen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Åbenbaringen
på Danmarks-turne
Forestillingen på Caféteatret varer til og med lørdag den 22. marts, men derefter skal den på turné til ni forskellig steder i Danmark., bl.a. en uge i Århus på Entréscenen. Lone Hertz taler med megen begejstring om den mulighed Teaterrådet har givet hende for at sætte Johannes Åbenbaring op, og arbejder stadig med nye idéer om at komme i dialog med publikum.
“Jeg har planer om, hvis det kan lade sig gøre, og kirkerne vil være med i et samarbejde, at afslutte forestillingen med debat om stykket. Tænk hvis en teolog og jeg kunne få publikum i tale og forholde os sammen til indholdet, det ville da være pragtfuldt,” slutter Lone Hertz, med et hjertesuk om, at gøre dette til en anledning for kristne, om at tage kirkefremmede med ind og opleve Johannes Åbenbaring.
Sidst, men ikke mindst, understreger Lone Hertz vigtigheden af, at teksten er taget direkte fra Bibelen, for der står jo: “For enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, vidner jeg: “Hvis nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager, som der er skrevet om i denne bog. Og hvis nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord, skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog.”

Forestillingen kan ses i følgende byer i Danmark:

Mandag 8.april Viborg (samarb. ml. Krop & Kultur og Domkirken)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tirsdag 9. april Haderslev, Starup Sognehus

Torsdag 11. april Ålborg, Trekanten

Mandag 15.-20. april Århus, Entréscenen

Tirsdag 23. april Næstved Teaterforening


Artiklen fortsætter efter annoncen:Onsdag 24. april Møn-Langebæk Teaterforening

Torsdag 25. april Albertslund, Musikteatret

Af Georg Julin