New York-kirke advaret om terrorangreb

David Wilkersons menighed, Times Square Church, blev 40 dage før katastrofen i New York advaret om, at svære tider var nært forestående. I dag er kirken omdannet til krisecenter og dens medlemmer i fuld gang med redningsarbejdetPastor Carter Conlon fra Times Square Church fortæller på kirken hjemmeside, at kirken, der er mest kendt for sin seniorpastor David Wilkerson, var blevet advaret om en kommende katastrofe. Selv var Wilkerson på møderejse og var ved redaktionens slutning endnu ikke kommet tilbage til New York.
– Vi blev som menighed advaret for 40 dage siden om, at der ville komme tider med store vanskeligheder. Helligånden fik os i den forbindelse til at afbryde alle vore programmer her i kirken og bruge tid i bøn til Gud. Herren ledte os til Hebræerbrevet, hvor han sagde til os, at vi ville få brug for at komme til nådens trone med stor tillid for at finde hjælp i denne trængselstid.
Profetien bevirkede, at menigheden gik i 40 dages bøn og faste, en periode, der netop blev afsluttet søndagen før, katastrofen indtraf.

Kirke var klar til katastrofen

Carter Conlon udtrykker taknemmelighed over, at menigheden, netop på grund af advarslen, var forberedt, da katastrofen indtraf:
– I samme øjeblik katastrofen på WTC indtraf, var vi i stand til at mobilisere arbejdere, som tog ud i området med mad og forsyninger og kunne tilbyde frokost til hundrede af mennesker i området, fortæller han.
Men nødhjælpen var ikke kun fysisk:
– Vi havde rådgivere i området, som var i stand til at yde støtte til mennesker i chok og under stress. Vi har nu et samarbejde med New Yorks politi om at stille mindst 50 sorg-medarbejdere til rådighed, som vil besøge og tage sig af pårørende til de døde. Vi har nu to madenheder på stedet, som bl.a. bespiser de brandmænd, der arbejder i området. Vi assisterer alle de steder, vi kan komme til det…
Times Square Church blev grundlagt af David Wilkerson, kendt fra bogen „Korset og Springkniven”, i 1986. I dag har kirken 8000 medlemmer. Aften efter aften i hele fasteperioden har 2000 mennesker været samlet i kirken for at bede til Gud.
Efter katastrofen er mange ikke-kristne med til bedemøderne, og mange af dem vender om til Gud.
– Ingen ønsker, at tragedier som denne skal ramme os. Men paradoksalt nok, har dette ført til en opvågning blandt menighedens egne folk, samtidig med at folk udefra bliver kristne, fortæller Carter Conlon.

Alle kirker hjælper til

Fra andre kilder erfarer Udfordringen, at Times Square Church’s indsats i hjælpearbejdet ikke er den eneste. Stort set alle kirker er med i nødhjælpsarbejdet og de fleste kirker åbne 24 timer i døgnet for at give rum for mennesker, som har brug for at bearbejde de frygtelige indtryk. Samtidig savner flere kirker deres medlemmer og frygter, at de er omkommet ved tårnenes nedstyrtning.
Times Square Church er åben hver aften. Mennesker inviteres indenfor for at “opleve Guds trøst og omsorg”, som pastor Conlon udtrykker det. Selvom Manhattan var totalt blokeret tirsdag aften, samme dag som katastrofen, var over 800 mennesker til bønnemøde. Den efterfølgende aften kom der også mange ikke-kristne.

En enestående mulighed

– Selv vores kor måtte denne aften medvirke til at yde forbøn til alle de mennesker, der ønskede trøst eller ønskede at blive ledt til Herren, fortæller Carter Conlon.
Han ser katastrofen som en “fantastisk mulighed, Gud har givet os som kirke”, og oplyser, at kirken har etableret en fond til økonomisk støtte til ofrene.
– Du kan støtte ved at sende penge til Times Square Church, 1657 Brodway, Manhattan New York 10019.
Vi forsikrer dig, at alle de penge, du sender, vil blive brugt til at hjælpe ofre og redningstjenester, sidst men ikke mindst de efterladte af ofrene, siger han.

Gik profeti i opfyldelse?

David Wilkerson har i flere år profeteret, at der ville komme svære tider for USA med naturkatastrofer og økonomisk kollaps, på grund af nationens ugudelighed og umoral. Han har imidlertid endnu ikke kommenteret terrorangrebene, og den samme tilbageholdenhed viser hans medpastor:
– Nu er vi optaget af at hjælpe mennesker i nød, samt at benytte den enestående mulighed til at forkynde evangeliet. Vi kan vel næppe forestille os et bedre udgangspunkt for vækkelse, slutter han.

Dansk sømands
kirke også åben

I søndags blev der holdt en mindegudstjeneste i den danske sømandskirke i New York.
– Kun i troen kan vi udtrykke alle de modstridende følelser, vi har i os. Gudstjenesten udtrykte vores protest og desperation, og vi mindedes de dræbte. Bad for de kvæstede og sørgende, viste vores taknemmelighed og bad om lykke og gode råd og om tro på meningen i det hele, siger sømandspræst Torben Poulsen. Sammen med sin familie var han vidne til katastrofen, som ramte New York forrige tirsdag.
Familien bor på den danske sømandskirke i Brooklyn Heights så tæt på det sydlige Manhattan, at kun et smalt farvand skiller dem fra det sted, hvor World Trade Centers to tvillingtårne stod indtil den tirsdag morgen.
Siden det katastrofale terroristangreb på New Yorks civilbefolkning har den danske sømandskirke haft travlt med at hjælpe sørgende og forvirrede mennesker.