Savanne Forlag lukker

Men forlagets aktiviteter føres videre
af Lohse, som også skal udgive
Husandagtskalenderen fremoverPr. 1. januar 2003 er Forlaget Savanne, der var fælles forlag for en række missionsselskaber, lukket.
Savanne, som har haft til huse i Ydre Missions Hus i Christiansfeld, er solgt til Lohses Forlag i Fredericia med endelig virkning fra 1.7.2003. Lohse overtager varelageret og alle salgsrettighederne. Det gælder også den årlige Husandagstkalender, der indeholder 365 forskellige daglige andagter af lige så mange forfattere.
Det bliver dog ikke det indremissionske Lohse alene, der vælger forfatterne:
– Den nuværende redaktør, Lars Toftdahl, fortsætter, og der er nedsat et redaktionsudvalg med BDM, Brødremenighe-den og Lohse, fortæller formanden for Savanne, Svend Søe, der også er generalsekretær for BDM.
– Andagstbogen er tidl. solgt i op til 13.000 ekspl., også i år er den trykt i 7.000 ekspl., fortæller Svend Søe.
Ejerne af Savanne Forlag er SudanMissionen, Den Danske Israelsmission og Brødreme-nighedens Danske Mission.
– Efterhånden var det sådan, at hvis baglandet havde en bog, der virkelig kunne sælge, så blev den udgivet på et andet forlag. Og Savanne kunne jo ikke leve af de bøger, der ikke kunne sælges.
– Da vi netop har indført en ny fælles administration for missionsselskaberne i Ydre Missions Hus, vurderede vi også forlaget. Vi blev enige om, at det ikke var rimeligt at føre det videre, når selskaberne alligevel havde andre måder at udgive deres bøger på.