Bibelen må trods alt godt trykkes

Den svenske rigsadvokat vil ikke rejse tiltale mod optrykning af Bibelen. Ja, De læste rigtigt!
En malmøbo indgav politianmeldelse mod Bibelens tekst, men efter at have studeret de pågældede vers har rigsadvokaten konkluderet, at Bibelen ikke er ulovlig. Sveriges „racistlov“ og „hetz mod folkegruppe“ udvidedes til også at omfatte homosexuelle, og man har diskuteret, om prædikanter måtte forkynde Bibelens ord på dette område. Ganske vist rummer Gamle og Ny Testamente udtalelser, som løsrevet kunne anses for „hetz mod homosexuelle“, men de skal ses i deres sammenhæng og er fra en helt anden tidsalder, siger den svenske rigsadvokat. Kun rigsadvokaten kan rejse tiltale for overtrædelse af trykkefriheden, så kristne kredse føler sig beroliget ved hans konklusion. Derimod risikerer prædikanter at blive anklagede, alt efter hvordan de nu citerer og tolker de pågældende bibelvers.
G. Johnsen
Kvarnaholm
SE-28791 Strömsnäs