Kirke og stat – og dyre bispekåber

I Grundloven er der en paragraf om, at Folkekirken er Den Evangelisk Lutherske Kirke. Og at kirken som sådan understøttes af staten. Samt en oplysning om, at Folkekirkens forhold ordnes ved lov. Sådan har det været i over 150 år. Men der er aldrig lavet nogen kirkelov. De skiftende kirkeministre har regeret på et flertal i Folketinget. Således også den nuværende pavinde, Tove Fergo, og hendes to kardinaler, Søren Krarup og Jesper Langballe. Men meget af det, de bestemmer, er der altså ingen lovhjemmel for.
Dyre bispekåber til flere hundredtusinde pr. stk. slides aldrig op pga. minimal brug, men udskiftes alligevel med års mellemrum. Regningerne deles op i anparter og sendes til samtlige menighedsråd i de berørte stifter. Men menighedsrådene kan med god samvittighed returnere sådanne uvedkommende regninger.
(Forkortet, red.)
Jens Peter Lauge Giversen
Stenderup Kirkebakke 4
Nybøl, 6400 Sønderborg