I Norge er kirken mere populær end biografen

5 mio. til gudstjeneste i ”Frikirke-Norge” sidste år. Mellem 40 og 50 millioner møder
op i Den Norske Kirke hvert år. Det slår alle biograf- og fodboldrekorder!Fem millioner børn, unge og voksne deltager i gudstjenester og forskellige aktiviteter i frikirkemenighedene i Norge i løbet af et år. Det kan ”Frikirke-Norge” glæde sig over i forbindelse med, at der netop nu fejres, at det er 100 år siden ”Norges Dissenterting” blev oprettet, nu Norges Frikirkeråd.

En undersøgelse af „Frikirke-Norge“ viser, at i gennemsnit samler norske frikirker 360 personer til en eller anden aktivitet i løbet af ugen.
Her fra menigheden Levende Ord i Bergen med ca. 3000 medlemmer

I følge oplysninger fra frikirkesamfundene og tal fra Den norske kirkes årbog, findes der godt og vel 900 menigheder med 180.000 formelle medlemmer i Norge. Religionssociolog Ommund Rolfsen i „Naturlig Kirkevækst” mener ud fra undersøgelser at tallet er højere: 1.000 menigheder og omkring 200.000 formelle medlemmer, hvis man medregner alle.
Tal fra 20 forskellige menigheder viser, at de i løbet af én uge har gennemsnitlig 360 deltagere på forskellige arrangementer for de forskellige aldersgrupper. De udgør ca. 85 procent af det samlede tal for fuldt medlemskab. Der er ikke store variationer mellem små og store menigheder. Ud fra dette tal kan vi regne ud at hver uge samles ca. 100.000 mennesker i frikirkerne. På årsbasis bliver det omkring fem millioner mennesker.
Frelsens Hær er det eneste frikirkesamfund som fører statistik over opslutningen. Den var i fjor på samlet 670.000. Ommund Rolfsen regner med, at der hver søndag deltager omkring 60.000 mennesker i gudstjenester i en norsk frikirke.

Flere i kirke end til fodboldkampe

I statskirken, Den norske Kirke, er det årlige gudstjenestebesøg tæt på syv millioner. Men de mange som deltager ved andre arrangement i kirker og menighedshusene er ikke med i tallet. Tallet siger heller ikke noget om den kolossale virksomhed som medlemmerne i Den norske kirke er med i gennem de frivillige missionsorganisationer.
Skulle man antyde et tal for det totale mødebesøg årligt i kirker og organisationer i kirkehuse og i hjemmene, har mellem 40 og 50 millioner været nævnt ved tidligere udregninger.
Til sammenligning kan nævnes, at godt og vel en million mennesker var til stede på Tippeligaens fodboldkampe i fjor.
Gennemsnitstal for en gudstjeneste i Den norske kirke ligger tæt på 100. Til sammenligning er gennemsnitstallet for hver biograforestilling i Norge lidt under 50.