Kristen nabohjælp i Irak

Folkekirkens Nødhjælp bruger lokale kristne til bl.a. at hjælpe muslimerne – Mission Øst er også på plads Folkekirkens Nødhjælp og Mission Øst venter begge i Jordan på at komme ind og hjælpe irakerne.

Foto: Stephen Wilson/Tearfund – udlånt af Mission Øst.

Folkekirkens Nødhjælp har opbygget et kæmpe-lager i Amman, fordi det under sidste krig var dér, man kunne hjælpe fra. Denne gang findes flygtningene især nordpå. Men Nødhjælpen har også forud for krigen opbygget lagre i Mosul (Nineve) og Kirkuk i den nordlige kurdiske del af Irak. Desuden har man et lager i Basra helt nede sydpå.
– I selve Bagdad, som er målet for de fleste bomber, har vi indrettet ikke færre end otte lagre i samarbejde med de lokale gamle kirker på stedet, som f.eks. den armenske, assyriske og kaldæiske, oplyser journalist Peter Høvring, Folkekirkens Nødhjælp.
– Disse kirker sørger for at fordele hjælpen ud til 44 centre, som f.eks. børnehjem og alderdomshjem, samt moskéer. Det sidste sker for at understrege, at vi ikke hjælper pga. menneskers tro, men pga. deres trang. For de kristne mindretal er det vigtigt, at nødhjælpen ikke får religiøse undertoner og bliver en del af et kristent-muslimsk opgør, da de frygter at blive forfulgt, fortæller Peter Høvring:
– Vi får kun få oplysninger fra vore kontakter i Irak, så det er en underlig ventetid.
Folkekirkens Nødhjælp har Christina Svane i Jordan for at koordinere indsatsen, når grænsen åbnes.

Genopbygning af Irak

Mission Øst har også slået sig ned i Jordan, hvor man arbejder sammen med fire andre internationale kristne hjælpeorganisationer.
Teamet vil sørge for, at de irakiske flygtninge får mad, rent drikkevand og et sted at bo. Så snart det er muligt, vil Mission Øst rykke ind i Irak for at yde nødhjælp og hjælpe irakerne med at genopbygge.
Efter krigen i Afghanistan har Mission Øst uddelt fødevarer til knap 50.000 hungersramte afghanere og er nu involveret i genopbygning.
Mission Øst har sideløbende hjulpet afghanerne med at genopbygge deres sønderbombede veje, brønde, skoler og sundhedsklinikker. Med de erfaringer i bagagen føler Mission Øst sig godt rustet til at tage del i det krævende hjælpearbejde i Irak.
– I Afghanistan har vi på bare få måneder bevæget os fra nødhjælp til genopbygningshjælp. Nu modtager afghanerne ikke bare nødhjælpen. De arbejder side om side med os for at genopbygge deres land til gengæld for nødhjælpspakker med ris, bønner, sukker, salt og olie. Det er hjælp til selvhjælp, siger generalsekretær Kim Hartzner.
– Afghanistan og Irak minder på mange måder om hinanden. Derfor vil Mission Øst lynhurtigt kunne yde både nødhjælp og udviklingshjælp til det forarmede irakiske folk, slutter Kim Hartzner.
Ingen danske hjælpeorganisationer har endnu modtaget offentlige midler til at yde nødhjælp i Irak. Derfor samler Mission Øst ligesom Folkekirkens Nødhjælp og de øvrige hjælpeorganisationer ind hos private danskere.