Danske kirkedage vil fokusere på hverdagsliv

Danske Kirkedage 2004 holdes i Roskilde under temaet ”Tro til tiden”Danske Kirkedage holdes hvert tredje år og samlede op mod 2000 mennesker i Århus i 2001. Nu har kirkedagsbestyrelsen besluttet, at de næste kirkedage skal holdes i Roskilde 23. til 27. juni 2004.Formand for arbejdsudvalget er sognepræst ved Roskilde Domkirke, Paul Kofoed Christiansen:
– I modsætning til Århus i 2001 vil kirkedagene i Roskilde ikke diske op med et lige så internationalt program som dengang. Sidste kirkedage havde mange politiske signaler, men denne gang vil vi forsøge at holde lavere profil, hvad angår politik, siger han til Kristeligt Dagblad.
Generalsekretær i Det Økumeniske Fællesråd supplerer:
– I Roskilde vil vi forsøge at få kirkedagene forankret i det lokale miljø. Flere mennesker skal ud fra programmet føle, at kirkedagene er noget, de kan bruge i deres daglige kirkeliv.

Tager pulsen

Temaet for kirkedagene i Roskilde bliver: ”Tro til tiden”. Paul Kofoed Christiansen understreger, at der vil blive lagt megen vægt på danske og nordiske vinkler og bl.a. fokuseret på bibelarbejde, gudstjenesteliv, spiritualitet, forholdet mellem stat og kirke, musik, kunst, litteratur og historie.
– Med denne profil vil vi prøve at give kirkedagskonceptet et nyt præg, hvor vi i højere grad vil orientere os mod vor egen kultur, siger han og glæder sig over valget af tema:
– Det er dejlig åbent. Og det giver rige muligheder for både at skue tilbage, at tage pulsen på kirken i dag og for at give nogle bud på morgendagens kirke, slutter formanden for de kommende kirkedage i Roskilde.
Bag Danske Kirkedage står en række kirker og mere end 30 kirkelige organisationer med Det Økumeniske Fællesråd som hovedkraft. Kirkedagene holdes hvert 3. år. Højeste deltagerantal har været 3.000 personer. Kirkedagene rummer ud over foredrag og musikalske indslag en stor udstilling fra de fleste danske kirkelige organisationer.