Ex-ministre ønsker analyse af lovgivningen om religion

Både Folkekirken og trossamfundene skal under lup, mener forhenværende kirkeministreEn række tidligere kirkeministre går nu til angreb på Tove Fergos modstand mod en justering af lovgivningen om både Folkekirken og de andre trossamfund i Danmark. – Det er en glimrende idé med en kommission, der skal se på de andre trossamfund. Men man bør også overveje at se på, om ikke vi nu skal ordne folkekirkens forhold ved lov, siger Johannes Lebech. Han erkender dog samtidig, at det dog nok er nemmere at skaffe flertal for at se på trossamfundene uden for Folkekirken.
Den konservative Torben Rechendorff, der var kirkeminister 1988-93, lægger ikke fingrene imellem i en artikel i en netop udkommen bog, „Til ét folk de alle hører“, hvor Unitas Forlag har spurgt en række kirkeligt aktive, hvilke konsekvenser det har og bør have, at Danmark nu har 125.000 nydanske borgere.
Rechendorff finder bl.a., at vi „ikke kan leve med alt for markante svælg mellem ord og realiteter“, og at „ingen med medlemsskab i Folkekirken kan være tjent med, at man klamrer sig til en virkelighed, der ikke eksisterer mere.“
Registrering bør flyttes fra Folkekirken.
Derfor finder Rechendorff, at der bør nedsættes en kommission, og hans efterfølger fra CD, A.O. Andersen, er enig. Han mener fx, at registreringen af fødsel og død bør flyttes fra Folkekirken, fordi den er for dyr, og han ønsker også at se på statens tilskud til præstelønninger og på kirkens drift af de offentlige kirkegårde.
Mest forbeholden blandt de tidligere ministre er Lebechs radikale partifælle og forgænger Margrethe Vestager. Hun siger:
– Man skal ikke partout skabe orden i ting, der fungerer, for ordenens egen skyld. Men tager man den diskussion, som kirkeministeren har fremprovokeret, alvorligt, bør der være en åben debat – ingen har gavn af, at der lukkes for den, siger Vestager. Men hun findet det naivt at tro, at der kan findes smutveje til at indløse grundlovens løfteparagraffer fra 1849:
– Tre kommissioner i de sidste 100 år kunne ikke foreslå noget brugbart. Men hvis nogen i dag kan skrive et sammenhængende kommissorium, er jeg med på det.