Kommentar:
Fortsæt mission trods terror

Israelsmissionens formand, Kai Kjær-Hansen, ved Israels-missionens årsmøde d. 29/3
Bomberne regner ned over Bagdad og hårde kampe udkæmpes i Irak – med lemlæstelse og død til følge. Frygt for terror er en del af hverdagen i Mellemøsten.
En af vore nære messianske samarbejdsmenigheder Beit Eliahu i Haifa måtte lægge den 14-årige Abigail i graven. Sammen med 15 andre blev hun dræbt af en palæstinensisk terrorist den 5. marts i en bus i Haifa. Abigail var amerikansk statsborger og ikke-jøde, men havde haft hele sin opvækst i Israel. Menighedens præst, Samuel Aweida, er præst i den messianske menighed, og af arabisk oprindelse. Han kunne ved begravelsen tale stærkt om det levende håb om opstandelse ved tro på Jesus.
Når det drejer sig om mission, gælder det om at vise troskab. Missionsarbejdet har sine opgangs- og nedgangstider. F.eks. har den politisk spændte og betændte situation i Israel forårsaget, at mange kristne institutioner har måttet lukke, ganske enkelt fordi der er så få, der rejser til Israel.
Det har også påvirket Den Danske Israelsmissions arbejde dér. Men vi er der stadig. Vores tilstedeværelse er et signal til messianske jøder om, at vi ikke vil svigte dem i en vanskelig situation. Frygt for terror er desværre blevet en del af deres hverdag.
Måtte krigen i Mellemøsten snart få en ende. Og måtte folk i Irak såvel som i hele Mellemøsten snart få mulighed for at kunne ånde frit.