Konfirmander vil i dialog med præsten

Teenagere reagerer negativt på gammeldags pædagogik når de ‘går til præst’. Fra præsten har de ikke brug for førerskab, men følgeskab, på deres vej fra barndom til voksenliv.Det siger den norske forsker Erling Birkedal, der sidste år udgav resultatet af sin undersøgelse af gudstro og religiøse erfaringer i en bog med den talende titel ”Nogen gange tror jeg på Gud, men …”.
– Traditionel konfirmandundervisning tager ikke nok hensyn til, at de unge ændrer sig meget i deres ‘religiøse pubertet’, siger Birkedal. Han ser også et klart behov for, at en præst både møder konfirmanderne i flok og alene på tomandshånd, så de unge kan opdage, at præsten også godt kan lytte og samtale med dem, og ikke bare snakke og docere.
Den norske forsker var i denne uge gæst hos det danske Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, som han holdt kurser for i København og Århus. Han har især samlet deltagere fra de frikirker og det frivillige kirkelige arbejde i Folkekirken, der står bag centret. Men Birkedal er samtidig velkendt og værdsat blandt fagfæller på Folkekirkens Teologisk-Pædagogiske Center i Løgumkloster, siger lektor Finn Rosenberg:
Jeg tror, at vi bør bruge endnu flere kræfter på vores ‘mini-konfirmander’. Så kunne vi til gengæld måske forkorte undervisningen af de ‘rigtige’ konfirmander i 7. eller 8. klasse og omlægge den til andre former for samvær – fx. lejre eller weekend’er for konfirmander, siger Rosenberg.