IM-protest mod flygtningenævnet

Mens en krig truer Irak har Flygningenævnet besluttet, at mange irakere ikke skal have asyl, men sendes tilbage til deres krigstruede hjemland. Derfor har nævnet nu modtaget en protest, med 461 underskrifter blandt Indre Missions flygtningevenner: – Som kristne ønsker vi at protestere mod denne umenneskelige behandling af mennesker. Vi mener, at Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen har taget denne beslutning uden at gennemtænke konsekvensen af den.

Psykisk tortur

Protesten siger, at myndighederne – måske uden at vide det – ved sin nye praksis gør sig skyldige i psykisk tortur mod de personer, som får afslag på asyl. Hvis de virkelig sendes til Irak, kan Danmarks myndigheder blive skyldig i, at flere af dem mister livet. Protesten nævner også, at blandt de irakere, som får afslag på asyl, er der mange kristne:
– Vi vil som kristne i Danmark udtrykke forundring over afgørelserne og vise vores sympati med flygtningene. Vi har kontakt med dem i asylcentre, i kirker og i missionshuse, hvor flere søger hen. Flere har ventet 1-2 år på svar fra udlændingemyndighederne og er psykisk meget påvirkede af situationen og kommer f.eks. ikke længere til dansk undervisning, til fritids-aktiviteter udenfor flygtningecentrene eller i kirken.