Dansk præst til Bangladesh

Sognepræst ved Kvaglund Kirke i Esbjeg, Jens Fisher-Nielsen, er begyndt på sin orlov den 21. februar til 5. april. Han er inviteret til Bangladesh Lutherske Kirke, hvor han skal besøge 25 landsbymenigheder for at prædike og undervise. Danmission betaler lønnen i tre uger. Orloven er bevilget af Kirkeministeriet uden løn.
Jens Fisher-Nielsens kone Elsebeth tager med på egen regning.
Formålet med besøget er at styrke kirkens selvstændighed, og det sker ifølge Synoden ved, at Jens Fisher Nielsen underviser i: indsamling og medlemsgebyr, ud fra en Bibelsk vinkel om at give til Guds riges arbejde af det, som Gud i forvejen har givet. Overgivelse til Kristus, give sig selv i tjenesten, og vidnesbyrd og evangelisation.