Diakoni eksporteres til hele verden

40 østeuropæere har været med, og nu skal modellen eksporteres til blandt andet USADen danske diakoni-model er godt på vej til at blive eksportret til USA, Asien og Afrika.

Diakonhøjskolen har konkrete planer om at udbygge en international linje. Idéen til linjen er kommet gennem de sidste to års forsøg med „Projekt International Diakoni“
Kirkelige medarbejdere fra Østeuropa er blevet uddannet til diakonalt/socialt arbejde. De har lært danske metoder.
Projektet, der er tidsbegrænset til tre år, er støttet af Demokratifonden, Y’s Men International, Folkekirkens Nødhjælp og skolen.
– Vi har nu erfaringer fra tre hold med østeuropæere på den internationale linje. Den virkning, der kan spores, er, at de elever, som vi har sendt tilbage, har fået en personlig udvikling. Eleverne har fået konkret inspiration og har forbedret deres kompetence som medarbejdere i deres kirker, siger projektleder Alice Pedersen.
– Vi har ofte kontakt til vore samarbejdspartnere i Østeuropa. De rapporterer at flere elever har opdaget, at kirkens traditioner ikke bare er tomme.
Eleverne har fået mere tolerence i forhold til mennesker med en anden kultur, historie og politik. De er blevet konfliktløsere og bedre til at tage initiativ og arbejde selvstændigt.
Den diakoni-model, som skal eksporteres kaldes „Den Skandinaviske model“. Den tager højde for det enkelte lands forhold og kan tilpasses de givne muligheder.
Modellen er den eneste af sin art i verden. Det engelsksprogede kursus strækker sig over fem måneder, og veksler mellem teori og praktik.
Mens både skolen og Folkekirkens Nødhjælp gerne vil fortsætte har Y’s Mens Club sagt nej – de har hidtil støttet med en million kroner og med at skabe kontakter.
For at projektet kan videreføres forsøger skolen derfor nu at finde nye sponsorer via kontakter til det kirkelige bagland.