Kristne mindes 600.000 aborter

30 år siden den fri abort blev indført. Grundlovsdag holdes landets eneste mindehøjtidelighed for de mange ufødteD. 13. juni rundes 30årsdagen for vedtagelsen af loven om fri abort i Danmark. Det vil bevægelsen „Retten til liv“ markere ved en mindehøjtid i Abortmindelunden i Vedersø grundlovsdag d. 5. juni.Abortmindelunden er et 80 kvm. stort parkanlæg ved Vedersø Kirke, der ifølge bevæ-gelsens stifter, Orla Villekjær, „skal fastholde den danske abortvirkelighed gennem 30 år“ og samtidig give abortramte kvinder et sted at gå hen med deres sorg.
– Næsten ingen taler de ufødtes sag, og når alle andre tier, må stenene tale, supplerer Inger Gimm, lærer og medlem af bevægelsens abortmindelundudvalg. – Det gør de i Vedersø! De råber til himlen over de vanvittige, skrup-pelløse, provokerede aborter, vi i vort lille forkælede land har fået os selv til at udføre.
Og grundlovsdag vil præster og læger så stemme i.

Aborttal falder – salg af fortrydelsespille stiger

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af hospitalsudførte aborter falder. I 2001 blev der foretaget 15.315 aborter på danske sygehuse, hvilket er et fald på 351 aborter i forhold til året før. Foreløbige opgørelser for 2002 tyder på, at tallet fortsætter med at falde. Her er det samlede antal 14.967 aborter.
Men salget af fortrydelsespiller stiger voldsomt, rapporterer Retten til liv. I 2001 blev der solgt 10.000 pakker flere end året før. Det er en salgsstigning på 30 pct. Med en forsigtig beregning vil dette svare til 6-700 afbrudte graviditeter. På den baggrund har Retten til liv anmeldt Lægemiddelstyrelsen for at tillade salget af pillerne.
Markeringen Grundlovsdag begynder med en gudstjeneste, hvor universitetslektor Arne Munk er prædikant. Dernæst vil Orla Villekjær indvie et Danmarkskort i Abortmindelunden, og så vil Inger Gimm give et historisk tilbageblik. Lægerne Anne Maria Rask og formand Christian N. Laursen vil tage den aktuelle eksperimentering med det ufødte liv op til debat.