Fødselar med indblik i islam

Henrik Ertner Rasmussen, Dansk Europamissions generalsekretær, fylder 50 år torsdag Henrik Ertner Rasmussen kom til Dansk Europamission i april 1997 efter stifteren pastor H.K. Neerskov og har nu ledt organisationen ind i en ny fase med blikket rettet mod den muslimske verden. Henrik Ertner Rasmussen er uddannet først i musik med instrumentet lut som hovedfag ved Det kgl. musikkonservatorium i Haag i Holland, derefter på ”Det pavelige institut for studier i arabisk og Islamistik” i Rom og har modtaget undervisning i Koranen og islamisk lov fra bl.a. en egyptisk imam.
Henrik Ertner Rasmussen er også velbevandret i teologien og blev i 1984 sognepræst i Ulstrup-Gundersted pastorat, men blev senere sammen med sin hustru Nete udsendt som missionær til Egypten af Det danske Missionsselskab. Henrik Ertner Rasmussens engagement i kirkeligt arbejde både i Egypten og Albanien i årene 1987-1997 har givet ham en god ballast til at kunne gennemskue, hvilke forhold der gør sig gældende for mennesker i den muslimske verden.
Desuden har han som generalsekretær tilset Dansk Europamissions projekter både i det tidligere Sovjetunionen, i Mellemøsten og Indonesien.

Også forfatter

I de senere år har Henrik Ertner Rasmussen forfattet og oversat bøger, der giver indblik i og forståelse for islam set i forhold til kristendommen. Henrik Ertner Rasmussen er stor fortaler for, at vi sætter os ind i islam og på den måde undgår forudfattede meninger om vore muslimske naboer.
Der er reception for Henrik Ertner Rasmussen i Dansk Europamission torsdag den 15. maj kl. 13.00 -16.00.