En tryg klippe i livets storme

En markant personlighed i dansk kirkeliv, tidligere forstander for Haslev Udvidede Højskole, pastor emeritus Johannes Magelund, er død, 93 år.

Pastor emeritus Johannes Magelund, er død, 93 år.

De sidste år var præget af perioder med et svagt helbred og hyppige hospitalsindlæggelser, men det blev Johannes Magelund forundt, som han mange gange havde ønsket det, at sove fredeligt ind i sit hjem hos sin inderligt elskede hustru pastor emeritus Käthe Magelund. Ægteparret Magelund kunne have fejret krondiamantbryllup 1. oktober i år.
Johannes Magelund hentede sin brud i Bern i Schweiz. De mødte hinanden i sommeren 1937, mens hun opholdt sig på et kurhotel på Beatenberg efter en lungebetændelse, og Johannes var på bibelskole i Rosenau. Käthe deltog lejlighedsvis i bibeltimerne, og det blev hurtigt til gensidig forelskelse. En tid derefter var Johannes Magelund indlagt på Vejlefjord Sanatorium med tuberkulose og turde ikke binde en udenlandsk hustru til sig, men da han var rask og skulle på efterkur, vendte han tilbage, og snart blev brylluppet besluttet.
Johannes Magelund havde et glimrende indblik i det 20. århundredes danske åndsliv, og som en utraditionel vækkelsesmand har gennemlevet det, videregav han det i sin selvbiografi ”Fortids minder – fremtids håb.” I begyndelsen var han med i Keswick-vækkelsen, derefter Oxfordbevæ-gelsen og så Den karismatiske fornyelse. Hans udsyn som præst, højskolemand, missionsmand, og bl.a. også medlem af Rotary gjorde hans liv til et stykke spændende kirke- og danmarkshistorie. Han nåede at være kapellan hos Christian Bartholdy, være korshærspræst på Vesterbro, sognepræst i Mårum under krigen, og ikke mindst højskoleforstander på Haslev udvidede højskole i 18 år – fra 1946 -1964. Sammen med Käthe udførte han et stort arbejde i flygtningelejrene under krigen. Endelig blev han præst blandt hørehæmmede fra 1964 – 70 ved Sankt Andreas kirken i København. Ved denne menighed blev Käthe Magelund senere kaldet til præst, og Johannes Magelund fortsatte som hendes medhjælper i 15 år. Til gengæld hjalp Käthe sin gemal i Sionskirken på Østerbrogade. Fra 1970 – 71 var pastor Magelund residerende kapellan ved Sankt Johannes kirke på Nørrebro. Her udførte ægteparret ligeledes et vigtigt arbejde blandt narkomaner.
Forbøn for syge hørte til Käthe og Johannes Magelunds vigtige tjenester, specielt i de seneste år, hvor en gruppe undertiden hver uge – til sidst kun engang om måneden – samledes i hjemmet og bad for syge og ulykkelige, der ønskede det.
Vennerne kom til at værdsætte ham højt som en tryg klippe, man kunne vende sig til i livets storme. Parret havde fire børn og syv børnebørn, som stod hans hjerte meget nær.
Johannes Magelund blev begravet tirsdag den 12. maj fra Sions Kirke på Østerbro.
Æret være Johannes Magelunds minde.