IM samler alle ledere for at få gang i evangelisation

„Se og brug relationerne dér, hvor du er“ opfordrer hovedtalerenFor første gang har Indre Mission samlet alle sine ledere til en lederkonference.Ikke færre end 950 ledere er tilmeldt.
– Det postmoderne menneske leder mere efter et tilhørsforhold og nære relationer end svar og meninger, hævder hovedtaleren ved Indre Missions Lederkonference i Fredericia her i bededagsferien, Ole-Magnus Olafsrud fra Norge.
Ole-Magnus Olafsrud er generalsekretær for bevægelsen Navigatørerne i Norge, der har visionen, ”at stadig flere møder Jesus og kommer til tro på Ham ved, at enkeltmen-nesker udrustes til at leve et tydeligt discipelliv”.
– Olafsrud er en garvet evangelisationsmand, som er kendt for at arbejde med relationsevangelisering, fortæller evangelisationssekretær i Indre Mission Johan Schmidt Larsen.
– Det er en trend i tiden, som fylder meget. Derfor må vi også gå mere væk fra den konfronterende dørmission, gademission osv. Og blive en synlig kristen i hverdagen: tæt på Gud og mennesker.
Ole-Magnus Olafsruds emner på Lederkonferencen er ”At være den, du er” og ”At være der, hvor du er”.
– Vi har inviteret Olafsrud, fordi han er en meget sprudlende og dynamisk underviser og forkynder, som kan få os til at tænke ud over vores egen andedam. Derfor forventer vi også at få evangelisation hevet helt ned på jorden, så vi kan få afdramatiseret, hvad det her handler om, siger evange-lisationssekretæren.
– Når vore folk hører ordet evangelisation, ser de fleste i ånden for sig, at de skal gå og dele traktater ud på gågaden i deres by. Men det er kun en lille del af det at evangelisere. Her bestemmer det enkelte menneskes personlighed og nådegaver, hvad vi kan gøre, fortæller Johan Schmidt Larsen.

Første og største

Det er første gang, Indre Mission laver en sådan lederkonference. Men det ligner en succes. Godt 950 er tilmeldt, og mange lokale IM-samfund er repræsenteret.
– Vi forventer os meget af kombinationen af bibelsk forkyndelse, lederskab, discipelskab, evangelisation og samtidig et historisk foredrag, hvor vi kan få drøftet, hvilke værdier IM skal bygge på, siger Schmidt Larsen.
Det er ikke første gang, IM bruger Ole-Magnus Olafsrud, idet han også var primus motor for ”Tid til tro”, som den norske Lausannegruppe kørte. Det blev adopteret af den danske Indre Mission. Nøgleordene for materialet var: Åbne hjem, åbne mennesker, åbne fællesskaber og åbne bibler.