MF i økonomiske vanskeligheder

Halvanden måned før regnskabet afsluttes, er der bekymringer på Menighedsfakultetet i Århus (MF) på grund af trængt økonomi. – MF eksisterer kun, fordi vore venner giver gaver, fortæller Landssekretær på MF, Nils Andersen (billedet).
Han står med et regnskab i hånden, hvor gaveindtægterne gennem det meste af det sidste regnskabsår har ligget under det normale. Gennemsnittet er 9 % lavere end sidste år.
– MF har brug for 1,6 millioner kroner inden den 1. juli for at nå det budgetterede mål på 6.430.000 kr. Det er 700.000 kr. mere, end der kom ind i samme periode sidste år, så det ser ikke godt ud, siger Nils Andersen.
Internt forsøger studenterne, de ansatte og bestyrelsesmedlemmerne at udfordre hinanden til hver især at give mere og gøre andre opmærksom på situationen.
– Hvis vi skal nå målet, må alle med syn for MF taget et ordentlig løft i flok her og nu! siger Nils Andersen.
– Vi har desværre stået her før, så i det lange løb er vores væsentligste behov, at mange flere kommer ind i en regelmæssig givertjeneste, fx ved at tegne et gavebrev til MF.
MF’s vision er at uddanne kommende forkyndere og præster. Netop nu er der store udfordringer forude.
– MF arbejder målrettet med at stable en selvstændig bacheloruddannelse for teologer på benene. På den måde vil vi selv i større udstrækning kunne bestemme indholdet i uddannelsen og virkeliggøre vore visioner for en nutidsorienteret præsteuddannelse på Bibelens og den lutherske bekendelses grund, slutter Nils Andersen.

De sidste oplysninger fortæller, at 124 af MF’s kandidater arbejder som præster, heraf 109 i Den danske Folkekirke, 18 er undervisere på bibelskoler eller højere læreanstalter, 13 arbejder med ydre mission, 22 er ansat i kirkelige organisationer og 4 er sognemedhjælpere.