Abortloven har svigtet de svageste

Abortloven, som blev vedtaget for 30 år siden, svigter både barnet og kvindenFredag den 13. juni var 30-året for Loven om provokeret abort, men Kristeligt Folkeparti deltog ikke i hyldestkoret for denne lov.

Af Tove Videbæk,
Sundhedspolitisk ordfører for Kristeligt Folkeparti

For os har det været 30 år, hvor vi som samfund har svigtet de svageste. Det gælder fostrene, som i praksis ikke har haft nogen form for retsbeskyttelse i de første 12 uger af deres levetid, og det gælder de mange kvinder, som er blevet overladt til et ofte meget ensomt og uhyggeligt svært valg.
Svigter også kvinden
Vi svigter simpelthen kvinderne ved blot at tilbyde abort. Især når vi ved, at op til 75% af de kvinder, der har fået abort, har livslange psykiske problemer. Samfundet bør i stedet give bedre rådgivning og støtte og tilbyde praktisk og økonomisk hjælp til f.eks. studerende gravide, som Kristeligt Folkeparti har foreslået. Regeringen og Folketingets partier bør lytte grundigt til det stigende antal røster i befolkningen, som er bevidste om de etiske problemer i abort for såvel kvinden som for det ufødte liv.

Tal snyder

Tilhængerne af loven hæfter sig meget ved statistikken med de faldende aborttal, men i Kristeligt Folkeparti er vi meget skeptiske over for disse tal. Vi mener nemlig, at faldet i antallet af aborter hænger nøje sammen med den nye mulighed for såkaldt ”medicinsk abort”.

Abortpillen på vej frem

Abortpillen er på vej frem, samtidig med at man debatterer, om 15-årige piger skal kunne få foretaget abort uden forældrenes samtykke. Det er alt sammen udtryk for en privatisering af abortspørgsmålet, hvor vi som samfund lader kvinderne i stikken i deres svære valg.
Så der er bestemt ingen grund til at lade sig forblænde af statistikkerne.
Kun abort i særtilfælde
Den 30 år gamle lov var en af hovedårsagerne til, at Kristeligt Folkeparti overhovedet blev stiftet, og vi mener fortsat, at provokerede aborter kun skal være tilladt, hvis der er alvorlig fare for kvindens liv eller helbred, eller hvis der er tale om voldtægt.

Ny handlingsplanpå vej

Vi vil arbejde videre for at nedbringe det høje aborttal og vil i forbindelse med forhandlingerne om finansloven til efteråret stille krav om, at der skal bevilges midler til en ny aborthandlingsplan.
Den nuværende aborthandlingsplan, som KrF fik opbakning til fra et enigt folketing i 1998, udløber i år og skal evalueres, men vi ønsker at videreføre handlingsplanen, så vi styrker forebyggelsen af uønskede graviditeter. Men vi skal især have en bedre rådgivning af de kvinder, der overvejer en abort.

Fosteret bør også blive hørt

Nok er det kvindens egen krop, men inden i er der altså et andet menneske, som er helt sit eget, men som ikke bliver hørt. Et menneskeliv begynder ved befrugtningen. Derfor har et foster samme krav på respekt, omsorg og beskyttelse som alle andre mennesker.