Det er slet ikke så tosset at tro på Gud

De fleste filosoffer op til ”Oplysningstiden” tog for givet, at der er en Gud – og gjorde en pointe ud af at bevise hans eksistens. Det var måske en idé for den medieombruste Taarbækpræst Thorkild Grosbøll – og andre vantro præster i Den danske Folkekirke – at filosofere over… Grundtanken i Platons (ca. 428-348 f.Kr.) filosofi er, at der bag al foranderlighed i såvel erkendelse som moral er en urokkelig orden. Han søgte at modvirke tidens nihilisme, at mennesket blot sætter sine egne normer og lever efter egne lyster.
Aristoteles (384-322 f.Kr.) indså, at alt er gennemsyret af en idé, har fået form i henhold til en tanke, har udviklet sig til en virkeliggjort mulighed. Han kalder sågar den rene tankekraft, som ligger bag alt det skabte, ”gud”.
Efter kristendommens frembrud tager filosoffer som Augustinus (354-430 e.Kr.), Aquinas (ca. 1225-1274), Descartes (1596-1650) og Spinoza (1632-1677) naturligt afsæt i troen på Gud og søger som Immanuel Kant (1724-1804) og andre senere filosoffer at komme med de såkaldte ”gudsbeviser” – her sammenfattet:
1. At når verden eksisterer, må der også eksistere en Gud, som har skabt den (det kosmologiske gudsbevis).
2. At når verden bevæger sig, må verden have haft en begyndelse (det entropologiske gudsbevis).
3. At når naturen har en tilsyneladende planmæssighed og formålsrettet orden, må der være en Gud, der har ordnet naturen (det teleologiske gudsbevis).
4. At det ligger i selve begrebet om Gud, at han eksisterer (det ontologiske gudsbevis). Det er nemlig umuligt at tænke sig noget, der er mere ophøjet og fuldkomment end Gud.
Så ærede præster i Taarbæk og andre danske sogne: Sæt liberalteologien på stand-by og tag et kik på filosofien. Filosoffer piller nemlig ikke Bibelen fra hinanden, men prøver at finde en overordnet sammenhæng i verdensaltet. Og der kommer de ikke uden om et eller andet gudsbegreb.
Og det er vel et godt udgangspunkt, selv for vantro præster.
– Vil I ikke tro på Bibelen, så lyt dog til fornuften!
Det er nemlig ikke så tosset at tro på Gud.