Guds suverænitet kan ikke anfægtes

H.K. Neerskovs nye bog om Job giver ikke færdige svar, men dybere indsigt i lidelsens problem”Job – Den retfærdige” af H.K. Neerskov er netop udkommet på forlaget Doxa. Og biskop Karsten Nissen har skrevet forordet.
H.K. Neerskov har tidligere skrevet en bog om Job tilbage i 1986. På daværende tidspunkt var forfatteren stærkt optaget af det budskab, den mærkelige bog bringer, og denne interesse har han stadigvæk. Men den nye bog er markant anderledes. Mens der i det tidligere værk søges en forklaring på problematikken i Jobs skjulte hovmod, er den nye bog aldeles på det bibelske skrifts præmisser. Som det ligger i titlen, er Job retfærdig. Hans venners forklaringer og formaninger er ikke relevante, hvor rigtige de i øvrigt måtte synes.
H.K. Neerskov påpeger, at det gammeltestamentlige skrift ikke egentlig handler om det ondes problem. Snarere kan man sige, at det vedrører spørgsmålet: Hvorfor skal den retfærdige prøves? I besvarelsen af dette spørgsmål (og det kan besvares et stykke af vejen!) peger Neerskov på, at Gud er mere interesseret i menneskers tro end i deres ydre kår. I udviklingen af dette tema gør forfatteren dels op med herlighedsteologien, dels fører han læseren ind i en række opbyggelige og trøstende vurderinger, der kan være en hjælp for den kristne i alle prøvelser.
Absurd teater?
Johannes Møllehave har engang anført Jobs Bog som et eksempel på det absurde teater. Efter at hele det store spørgsmål om lidelsen har været gennemdiskuteret, svarer Gud med at vise hen til krokodillen! Neerskov ser anderledes på sagen. De i Jobs Bog forekommende fabeldyr, Behemot og Livjatan, er virkelig fabeldyr og skal ikke oversættes ved henholdsvis flodhesten og krokodillen. Livjatan ses som et billede på det onde eller på djævelen, og der henvises til de første kapitler i bogen, hvor der er et opgør mellem Gud og Satan.
Indsigt i vanskelig problematik
Neerskovs analyse er her meget interessant. Det forhold, at der i Jobs Bog er en forhistorie, er tilsyneladende ukendt for bogens aktører, Job og hans venner. Det afsløres også kun glimtvis for dem. Guds suverænitet kan ikke anfægtes, og nogen fuldstændig forklaring gives ikke. Ikke desto mindre sidder man tilbage efter at have læst bogen med en fornemmelse af at have fået en dybere indsigt i den vanskelige problematik end før.
Bogen er let læst. Argumentationen flyder klart og markant, og man oplever ikke kun information, men også god og endog aktuel forkyndelse. Hermed anbefales bogen.