Gælder det mon også for dine øjne?

Mogens Albrechtsen, Prædikant - tilknyttet Missionsforbundet
Mogens Albrechtsen, Prædikant – tilknyttet Missionsforbundet

Vi har fået et ”åndens sværd”, som vi kan bruge i kampen mod sygdom, som i uhyggelig grad angriber os.

Jeg var sygemeldt fra mit firma og sad i min seng og læste det kendte sted i Bibelen, der siger: ”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; ved hans sår blev vi helbredt.” Esajas 53,4-5

Da sagde Guds Hellige Ånd pludselig til mig – jeg hørte det lige så tydeligt inden i mig selv: ”Gælder det ikke også for dine øjne?”

Jeg blev forbavset. Noget sådant havde jeg ikke oplevet før. Jeg var på det tidspunkt 35 år gammel, og jeg havde benyttet læsebriller i nogle år. Efter denne oplevelse med Herren besluttede jeg mig for at prøve at klare mig uden at bruge briller. Men jeg var lidt forsigtig, så jeg besøgte min mor og lagde brillerne i vindueskarmen i hendes køkken. Sæt jeg ikke kunne undvære dem. Hun har nok tænkt sit, og hun gemte derfor mine briller. Det varede ikke længe, før jeg hentede brillerne igen. Jeg kunne alligevel ikke undvære dem.

8-tallet

Så skete det, at jeg deltog i et evangelisk møde i en kirke, og under forsamlingens lovprisning i mødet mærkede jeg, at Guds Ånd ligesom berørte mine øjne og tegnede et 8-tal hen over dem på langs, altså et ”liggende” 8-tal.
Det var nu anden gang, at Herren kom til mig, hvad denne sag angik, og nu vidste jeg, at det var alvor.

Et stykke tid efter overnattede jeg på et hotel i Helsingør. Jeg lå på sengen og læste i en bog, hvori der fortaltes om en engelsk minearbejder ved navn Billy Bray, som var meget frimodig i sit vidnesbyrd om Jesus. Han sagde, at hvis de ville lukke munden på ham ved at stoppe ham ned i en tønde og sømme låget på, så ville han råbe Halleluja ud gennem spunshullet i tønden.

Jeg lo af fuld hals over dette, og pludselig opdagede jeg, at jeg læste uden at have briller på. Fra da af var jeg færdig med at bruge dem, og denne gang lagde jeg dem ikke i min mors vindueskarm, men jeg puttede dem i en rød postkasse, da jeg tænkte, at andre måske kunne bruge dem. Jeg regner med, at postvæsnet har tilgivet mig.

Først da jeg var blevet 48 år gammel, købte jeg igen et par briller, og siden da har jeg brugt briller.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gælder det ikke også for dine øjne?

Men Herren sagde jo til mig: Gælder det ikke OGSÅ for dine øjne, underforstået at så gælder den guddommelige helbredelse jo for hele legemet.

Hvor stor og nærmest ufattelig er ikke Gud Faders kærlighed til os mennesker, at han var villig til at ofre sin elskede Søn, vor Herre Jesus, til døden på et kors, for at vi kunne få tilgivelse for vore mange synder. Efter sin lidelse på korset gik han én gang for alle ind i Den Himmelske Helligdom med sit eget blod og vandt os en evig forløsning (Hebr. 9,12). Det har første prioritet, for det har ikke alene med vort liv her på Jorden at gøre, men det har sikret os en plads i den evige verden hjemme hos Jesus, for han vil, at hvor han er, dér skal også vi være. Så derfor: Tro på Jesus.

Men Gud Fader tillod også, at Jesus blev knust eller slået med sygdom (Es. 53,10). Jesus blev gjort syg, da de piskede ham på det frygteligste og efterfølgende slog nagler i hans hænder og fødder, da de romerske soldater korsfæstede ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus var villig til at indgå i denne lidelse, for derved tog han vore sygdomme på sig selv og bar vore lidelser op på korset – væk fra os – og således fik vi helbredelse ved hans sår (Es. 53,5).
Jamen, er det nu Jesus, der her tales om? Det står jo i Det Gamle Testamente. Ja, det er ham. Evangelierne i Det Nye Testamente vidner jo om, hvordan han helbredte syge overalt, hvor han kom frem, og i Matthæusevangeliet kap. 8,vers 17 og i 1. Peters Brev kap. 2, vers 24 siges det rent ud, at det er Jesus, som omtales i Esajas Bog kapitel 53.

Sværdet og Guds fulde rustning

Vi har med andre ord fået lagt et sværd i vore hænder, for Guds Ord siger, at ”Åndens sværd er Guds Ord ” (Ef. 6,17). Når vi i tro vælger at bruge dette Helligåndens sværd i kampen mod sygdom, som i uhyggelig grad angriber os mennesker, så må vi regne med, at det kommer til konflikt. Vi har jo fået et kampvåben i hånden, og så går fjenden løs på os. Ordet om guddommelig helbredelse er jo ikke en trylleformular, et knips med fingrene, og så sker det. Nej, det er kamp.

Derfor vil det være klogt at iføre os Guds fulde rustning, så vi har en chanche for at klare os, og det er ud over sværdet følgende: Sandhed som bælte, retfærdighedens brynje, sko på fødderne, som er villighed til at bekende Kristus, og så løfter vi overalt, hvor vi kommer frem, troens skjold, hvormed vi kan slukke alle den Ondes brændende pile, og endelig frelsens hjelm (Efeserbrevet, kap. 6, vers 13-17).

Ser du hvor Kristus-relateret denne Guds fulde rustning er? Der spørges dog om vor villighed til at vedstå vor tro på Jesus overfor vore medmennesker, men også det kan vi få kraft til at gøre, for ”alt formår jeg i ham, som giver mig kraft” (Filipperbrevet kap. 4, vers 13).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bliver alle helbredt?

Da Jesus vandrede på Jorden, helbredte han syge overalt, hvor han kom frem, og store folkeskarer fra hele landet fulgte ham. Og hvor han end kom ind i byer og landsbyer, lagde man de syge på torvet, og de bad om at få lov til at røre ved kvasten på hans kappe, og alle, der rørte ved ham, blev helbredt, ”for der udgik en kraft fra ham, og han helbredte alle” (Markus kap. 6, vers 56 – Lukas kap 6, vers 19).

Men sådan gik det ikke altid, for det skete jo også dengang, at han blev mødt med vantro og forargelse, og derved udeblev totaliteten af hans undergerninger.

Når der holdes evangeliske møder specielt med forbøn for syge mennesker, kan man jo ikke sige, at alle bliver helbredt. Men der er gennem tiden sket fantastiske helbredelser på sådanne møder, for Jesus Kristus er i går og i dag og til evig tid den samme (Hebr. 13,8). Ellers var forkyndere med gaver til at bede for syge for længst holdt op med en sådan virksomhed, hvis ikke Kristi helbredende kraft virkede med.

Hvis du er syg og trænger til helbredelse, så har vi jo læger og sygeplejersker til at hjælpe os. Sådan er det jo. Men du kan også søge vor Herre Jesus på møder, hvor der bliver bedt for syge. Du kan blive helbredt øjeblikkeligt, måske på vej hjem eller på et senere tidspunkt. Hvad ved jeg. Du står på urokkelig, bibelsk grund, når du gør det, når blot det sker i Kristus.

Nye briller?

Forresten, hvornår skal jeg mon have nye briller ? Jeg ved det ikke. Det er nu 14 år siden sidste gang …