Ban vejen for ham som kommer

Senior Pastor i Frikirken Xpect Herning, Trine Funk-Hansen
Senior Pastor i Frikirken Xpect Herning, Trine Funk-Hansen

Ca. hver 14. dag mødes jeg over en kop kaffe med en virksomhedsleder, som også er blevet en veninde.

Hun er, som hun siger: ”Ateist med hud og hår”, hvilket jeg selvfølgelig respekterer. Jeg vælger derfor kun at svare på de spørgsmål, der alligevel bliver for meget for hende at brænde inde med som aktiv ”absolut ikke-troende”. En dag faldt ordene: ”Man ville overhovedet ikke gætte, du var præst, hvis man ikke vidste det! Det eneste der vil afsløre dig, er at du aldrig bander eller taler dårligt om andre!” Det var vel ment som en ros, men som dagene gik, satte det gang i mine tanker.
Johannes døber banede vejen for Messias. Johannes siger i teksten: ”Jeg gør vejen klar til Herrens komme!”

Baner vi vejen for Kristus?

Det kunne se ud, som om vi indimellem som bekendende kristne går mere op i at diskutere teologi og kirkeforskelligheder, og vi gør brug af forskellige slags albuefærdigheder og meget andet, som jeg vil kalde ”religiøsitet”. Vi går op i at få ære, at blive hørt og set, og det kan ind imellem ske på en hensynsløs måde overfor hinanden. Overfor dem, der er kirke- eller Jesus-fremmede, kan det være, vi især bruger den løftede pegefinger aktivt. At bane vejen for Kristus tror jeg først af alt handler om mig! At lade mig fylde af Helligånden og lade ham forvandle mig, indefra og ud. Gud har lagt guldet i mig, såsæden til Åndens frugter, og det er i mig, de skal vokse.

Galaterbrevet 5:22

”Det Helligånden frembringer i os er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse”.

Kærligheden er det største, vi har fået. Ikke på grund af hvad vi kan, men på grund af det, HAN har gjort.
Johannes handlede ud fra en åbenbaring. Han havde oplevet Guds tale i sit liv.
Han var kaldet og havde en tydelig og klar åbenbaring fra Gud. Vi har også brug for en åbenbaring fra Gud. En åbenbaring af det, Jesus kom for at gøre for os, og i os.

En åbenbaring af Jesus kan blive udfordret; derfor sendte Johannes også nogle af sine disciple hen til Jesus for at spørge ham: ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”
Hold fast ved og lad din åbenbaring af Jesus vokse i dit liv, dag for dag.

Det er ikke nok at være "cool kristen". Vi må lade os fylde af Ånden, klar til at tale ind i menneskers liv.
Det er ikke nok at være “cool kristen”. Vi må lade os fylde af Ånden, klar til at tale ind i menneskers liv.
Ikke nok at være ”cool kristen”

Lad os ikke stille os tilfreds med, at vi bliver set som ”cool” kristne. Lad os derimod tillade åbenbaringen af Jesus at forvandle os, så vi hele tiden er ”på”, klar til at tale ind i menneskers liv og fyldt af Helligånden, som vil give dem åbenbaringen af Kristus.

Når vi fyldes af Ånden og giver Åndens frugter næring og vækst, så vil vi bane vejen for ham, som kommer. Johannes sagde også: ”Jeg er ikke Messias, jeg døber kun i vand”.
Han havde en ydmyg tilgang til sin Mester. ”Jeg kan måske være fantastisk i nogens øjne, men det overnaturligt fantastiske må du finde i Jesus”. Når vi finder det og lader os forvandle indefra og ud, så vil mennesker få øje på Jesus i os, og vi har banet vejen for ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min venindes ros gjorde mig ikke tilfreds, men skabte en længsel efter endnu tydeligere at kunne vise Jesus i mig. Bane vejen for ham, som kommer, også i hendes liv! Bane vejen for ham, som det hele handler om. Julen er en påmindelse om Guds gave, Jesu offer, som viser, hvor stor vores værdi er for Gud!

Vi er alle kaldede til at gå ud i alverden og forkynde evangeliet. Lad os gøre det ud fra en åbenbaring, som vi giver plads til i vores liv. Lade Åndens frugter vokse sig sunde og store i os, uanset hvad det koster. Hos Gud vil vi altid få mere tilbage, end vi giver afkald på.

Ban vejen for ham, som kommer!
I dit eget og andres liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

Søndagens tekst: Joh. 1:19-28

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Johannes Døberen

19Johannes kom med følgende vidnesbyrd om Jesus, da de jødiske ledere i Jerusalem sendte en gruppe præster og levitter ud til ham i ødemarken. De spurgte ham ud om, hvem han var, 20men han svarede uden omsvøb: »Jeg er ikke Messias.«
21»Jamen, hvem er du så?« spurgte de. »Er du profeten Elias, som er vendt tilbage?«
»Nej,« svarede han.
»Er du den store Profet, vi venter på?«
»Nej.«
22»Jamen, hvem er du så? Sig os det! Vi skal jo have et svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv?«
23Han svarede: »Jeg er den, som Esajas profeterede om, da han sagde:
‘Der lyder en stemme i ødemarken:
Gør vejen klar til Herrens komme!’«
24Gruppen var blevet sendt derud af farisæerne,25og derfor spurgte de Johannes: »Hvis du hverken er Messias eller Elias eller Profeten, hvorfor døber du så?«
26»Jeg døber kun med vand,« svarede han, »men iblandt jer står der en, I ikke kender. 27Det er ham, jeg baner vej for, og han har større autoritet, end jeg har. Jeg er ikke engang værdig til at hjælpe ham sandalerne af.«
28Det her fandt sted ved Betania øst for Jordanfloden, hvor Johannes opholdt sig og døbte.


Artiklen fortsætter efter annoncen: