Guds strømme

Kender du mon dette: Karl Smart dukker op og ved lige, hvordan du skal ordne det der problem, som du har knoklet med den halve nat! Karl ved lige præcis, hvordan møtrikken skal vende, hvordan nålen skal trådes, eller hvordan stilen skal skrives. Du skal bare lige gøre sådan her – vupti, så er den ged barberet … siger han!
Af Finn Kier-Hansen
Landsleder, Youth for Christ, Danmark

Karl Smart udfordrer mig ret meget på mine tålmodighedsevner!
Simon Peter må altså også være blevet seriøst udfordret den morgen, hvor han sammen med sine kollegaer rundt i bådene havde knoklet hele natten på Genesaret sø uden at få andet end vandplanter, en gammel lerkrukke og nogle alt for små skidtfisk i garnene.
Det kunne man hverken leve eller dø af!

Ud med nettet

Og så er det, at Jesus kommer forbi, og tilgiv mig udtrykket, men han er da lidt Karl Smart over for Simon Peter og de andre fiskere.
Hvad ved Jesus om at fiske i Genesaret sø? Ikke ret meget! Og alligevel fortæller han disse stovte, vejrbidte og temmelig trætte mænd: I skal da bare lige smide nettet ud lige derude!
Ja, altså ærlig talt, så er jeg overbevist om, at min tålmodighed ikke havde rakt ret langt sådan en morgen, hvor jeg allerede havde serviceret Karl Smart, alias Jesus Kristus, med en kvik lille sejltur, fordi lidt for mange mennesker pressede sig lidt for meget på – og i øvrigt også forstyrrede mig i at få renset mine net!

Mirakuløs fangst

Heldigvis er Simon Peters tålmodighed stor, og Jesu udstråling er helt sikkert også mere tillidsvækkende end en ægte Karl Smart. Simon Peter forstår – intuitivt – at han er blevet en del af noget, som er langt større end ham selv.
Så han accepterer opfordringen, sejler ud, kaster garn og får den største fangst, han nogensinde kommer til at opleve!
Hvorefter han så i øvrigt bliver bedt om at droppe sit erhverv som ”fiskefisker” for i stedet at blive ”menneskefisker”! Fornemmer du et strøg af guddommelig humor her? Fiskeren på højden af sin karriere, alle tiders mest overvældende fangst er hevet i land. Og så lyder beskeden: drop fiskeriet (det bliver nok alligevel aldrig bedre – nej, det sidste tror jeg nu alligevel ikke, at Jesus sagde!)

Jesus mødte Simon Peter og de andre fiskere med respekt og kærlighed og talte til dem i et sprog, de forstod.
Strømme fra Gud til dig

Hvad handler denne lidt pudsige beretning dog om? For trods alt tror jeg ikke, at det er karlsmartsk drilleri, der er motivationen for, at Lukas har inkluderet beretningen i sit evangelium.
Jeg vil gerne pege på fire forskellige elementer, som denne beretning rummer, som strømmer fra Guds faderhjerte, og som jeg tror på, at vi har så meget brug for at få øje på!
Gud skaber et sted, et tilhørsforhold. For Peters vedkommende sker det jo helt bogstaveligt ved, at Jesus stiger op i Peters båd og sætter sig der sammen med ham. I dyb respekt for og anerkendelse af Peters vante omgivelse mødes Gud og menneske dér.
Gud formidler kærlighed. Til fiskerne blev der formidlet kærlighed gennem de fyldte net. Det var et kærlighedssprog, som de forstod. De var overvældede, de blev grebet af ærefrygt, fordi de mærkede Guds nærvær og kærlighed så konkret!
Gud motiverer, formidler glæde: Jesus formår i beretningen at motivere dem, som er dødtrætte. Han evner at få dem til at gøre den ekstra indsats. Og han bevæger dem ud af den sti, som er lagt til rette for os at vandre på (Ef 2,10).
Endelig giver Gud identitet: Jesus anerkender (trods alt), at de er fiskere, han ser dem som sådan, og så evner han at tviste denne identitet i en retning, som respekterer fortiden, men som også skaber en storslået fremtid – han forfremmer dem til medarbejdere på Guds riges vækst og fremgang.

Hvad med dig?

Jeg er sikker på, at mennesker, du og jeg, har brug for disse strømninger: Et sted, masser af kærlighed, glæde ved det, vi gør samt en stærk identitet. Og jeg har erfaret, at Gud Fader formår at formidle strømmen, ikke alene til Peter og vennerne dengang, men også til os.
Jeg vil derfor gerne slutte med at opmuntre dig til at få øje på, hvordan Gud sender ”sted”, ”kærlighed”, ”glæde” og ”identitet” ind i dit liv, i din identitet, til dig. Bed en kort bøn, lyt til Gud Far, hvad formidler han til dig, netop lige nu?