Forbehold til afstemning

Men det er ikke nok for EU-kommisionen, som kræver et kirkeligt „ja“ eller „nej“ til EUEfter KrFs landsmøde i oktober blev det efter afstemning vedtaget, at KrF vil arbejde for en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Nu kommer der så et udspil fra KrF, som opfordrer resten af Folketinget til at beslutte, at der skal være en afstemning om ophævelse af forbeholdet.
– De vigtigste begrundelser for forsvarsforbeholdet er ikke længere aktuelle. Forbeholdet gør, at vi mister indflydelse på et for os interesant område, siger KrFs EU- og forsvarsordfører Jann Sjursen og fortsætter: – En afskaffelse af forbeholdet er i Danmarks interesse.

EU kræver betingelsesløs udmelding

Men det lader til, at Jann Sjursen er blevet indhentet af en udmelding fra EU-kommissionen, som betyder, at det er nytteløst at sende forsvarsforbeholdet til folkeafstemning. Ifølge flere aviser kan der i løbet af enten 2003 eller 2004 komme en generel EU-afstemning.
Den skal ikke alene bestemme om Danmark stadig skal beholde alle sine forbehold. Men også om Danmark vil være med i EU – eller om vi vil stå helt udenfor.
– Det skal være slut med at stemme nej til nye traktater eller den kommende EU-traktat. Et nej vil medføre, at det pågældende land bliver tilbudt forhandlinger om udmeldelse af EU, er den kontante melding fra EU-kommisionen og dens formand Romano Prodi if. Politiken.