Præstesøn ny formand for Etisk Råd

Ole Hartling er søn af tidligere statsminister Poul HartlinOle Hartling har været medlem af Det Etiske Råd i tre år. Han afløser Erling Tiedemann på posten som formand fra nytår.
Den 56-årige Ole Hartling er overlæge ved Vejle sygehus, og har senest været formand for Det Etiske Råds arbejdsgruppe om forholdene for døende i Danmark. Med valget af Ole Hartling, der er søn af Danmarks tidligere statsminister Poul Hartling, der også var præst, videreføres en kristen linie fra katolikken Erling Tiedemanns periode. Ole Hartling udtaler til Kristeligt Dagblad:
– Det lyder banalt, men bevidstheden om, at der er en himmel over det hele, er afgørende for min livsopfattelse. At vi som mennesker er små og udsatte, men at Gud forstår vores sorg og lidelse og elsker os som vi er.
Ole Hartling har været aktiv i Amnestys lægegruppe, Dansk Røde Kors’ Folkeretsudvalg, bestyrelsen for Rehabiliteringscenter for Torturofre og gennem de seneste tre år som medlem af Etisk Råd. Han var også gennem en årrække medlem af Lægeforeningens etiske udvalg.
Det Etiske Råd har til opgave at rådgive Folketinget og sundhedsmyndighederne og skabe debat om etiske spørgsmål på det medicinske område. Rådet har 17 medlemmer.