Fortsat pladser på dansk bibelskole ved Genesareth Sø

Der er fortsat pladser på en ny dansk bibelskole i Israel. „Discipelskolen“ ligger i Tiberias ved Genesareth Sø.

Det er en bibelskole, hvor de studerende i tre måneder – fra januar til marts – lærer bibelshistorie på selve stedet. Der er plads til 13 elever, og endnu er alle pladser ikke fyldt. Det er bevægelsen Ordet & Israel, der står bag. Bevægelsen har i mange år arbejdet i Israel og Danmark, og har arrangeret mange rejser til det hellige land. Opholdet koster 4.300 kr. om måneden, eller 12.900 kr. i alt. En del af de studerende tager efter skolen på tur rundt i Israel.
Læs mere om visionen bag og de praktiske forhold på www.discipelskolen.dk