Unge søger svar på livets store spørgsmål

I en teen-age-roman, der lover mere end den holder, møder vi Betina, Judith og Dennis på 16-17 år. De kommer i den samme kristne ungdomsforening. Judith og Dennis har kristne forældre. Betinas forældre kommer aldrig i kirken, men har til gengæld fuld fart på karrieren og pengeræset. Alle tre har problemer med at finde deres ståsted i tilværelsen. Betina savner kærlighed og omsorg. Hun kommer mest i den kristne ungdomsforening på grund af veninden, Judith. Hun vil hellere „Leve livet“ og finder sammen med unge, der ryger hash. Senere begynder hun med heroin.
Dennis har svært ved at finde sit eget forhold til Gud. Han vil ikke bare kopiere forældrenes tro og liv. Han slås med de „skrappe“ normer, der stilles op i ungdomsforeningen. Han vil meget gerne have en kæreste, men gennem bibelundervisningen advares han mod det. Han bør først finde sig selv, kaste al sin kærlighed på Jesus, blive færdig med sin uddannelse. Den var svær at sluge, for han oplever en spirende forelskelse i Judith, der også har stærke følelser for ham.
Dennis og Judith slås hver for sig – og sammen – med en række spørgsmål omkring kæresteri, de stærke følelser, også de seksuelle og om at sætte grænser. Er de svar, de får ved ungdomsmøderne de rigtige? Hvorfor må de ikke hygge sig med en kæreste som andre unge? Spørgsmålet er stort og påtrængende.
Mens Betina lytter mere til suset fra heroinen, lytter Judith og Dennis til ungdomslederne og Bibelen, holder op med at komme sammen – før de rigtigt får begyndt. Først efter endt uddannelse og aftjening af værnepligt finde de sammen igen.
Bogen er oversat fra tysk. Den er „altmodisch“, ikke på grund af holdningerne, men på grund af den måde holdningerne udtrykkes. Sproget er kedeligt. De tre personer slås med store og vigtige spørgsmål, men de bliver mere papfigurer end levende mennesker af kød og blod. De tænker og handler stereotypt.
Mange unge fra kristne sammenhænge vil sikkert få lyst til at gå i gang med bogen på grund af titlen, forsiden og bagsideteksten, men der loves mere, end bogen kan leve op til. Og mange vil formodentlig lægge den fra sig, før de er færdige med den. Skuffede. Og det er synd, for vi har brug for en god ungdomsbog, der fanger de unge. Og som samtidig tager fat på nogle af livets store spørgsmål, som de unge slås med.

Christian Ellwein:
Vi vil jo bare leve
143 sider • 118 kr.
LogosMedia/Juniorforlaget 2002