Chokerende tal for aktiv dødshjælp

En undersøgelse viser, at der sker ca. 30 tilfælde af aktiv dødshjælp om året udført af danske læger.KrF vil nu fremsætte lov om bedre behandling af døende i stedet.
– Det er meget nedslående at få dokumenteret, at lægerne overtræder loven og giver aktiv dødshjælp.
I en håbløs situation bør døende patienter modtage et bedre tilbud end at blive taget af dage, siger Jann Sjursen, som er rystet over tallene.
En undersøgelse trykt i det medicinske tidsskrift The Lancet har vist, at omkring en procent af de undersøgte dødsfald i Danmark skyldes aktiv eller passiv dødshjælp.

Ikke lægernes opgave

– Passiv dødshjælp er tilladt. Men det er ikke lægernes opgave aktivt at tage livet af patienterne, og det kunne godt se ud som om enkelte læger i ganske enkelte tilfælde mangler etisk pondus på det her område.
Desuden betyder den katastrofale mangel på hospicepladser og lindrende behandling af døende i Danmark, at lægerne ofte ikke har noget holdbart og værdigt tilbud til de døende. Det skal vi have lavet om på, siger Jann Sjursen.

Får få hospicer

Kristeligt Folkeparti vil i den kommende folketingssamling fremsætte et lovforslag om flere hospicepladser og mere smertelindrende eller palliativ behandling. På landsplan er der i dag 34 hospicepladser, hvor behovet ligger på 200-250 pladser.
– Regeringen har efterhånden klart vist, at den ikke agter at foretage sig noget seriøst på hospiceområdet. Hvis vi vil undgå aktiv dødshjælp er første skridt at sætte noget andet i stedet – det vil vi gøre,“ siger Jann Sjursen.