DBI-lærer bliver ekstern lektor ved Aalborg Universitet

Lektor i Gammel Testamente ved Dansk Bibel-Institut (DBI), Nicolai Winther-Nielsen er også ekstern lektor på kandidatuddannelsen i multimedier ved Aalborg Universitet. Han vejleder studerende i anvendelsen af multimedier inden for teologi. Det næste år vil han tilbyde vejledning i brugen af multimedier ved formidling af Gammel Testamente. Dette tilbud kan bruges af undervisere i Bibelmaraton, Det danske Bibelselskabs populære program for bibellæsning.
Den nye multimedie uddannelse ved Aalborg Universitet sigter på formidling af livssynsspørgsmål med informationsteknologi. Studerende med mindst 3 års forudgående akademisk studium på niveau med en bachelor i teologi kan her videreuddanne sig i brugen af multimedier inden for teologi. Den kan også bruges af præster og teologiske kandidater til videreuddannelse.
Andre lærere på uddannelsen tilbyder vejledning med fokus på det kirkelige fællesskab i informationssamfundet og religionens udfoldelse på internettet. Nicolai Winther-Nielsen fokuserer på Gammel Testamente, programmer til studiet af hebraisk og bredere kirkelig formidling, og har erfaring med brugen af videoprojektor i prædikenen og kirkelig formidling.
Den toårige kandidatuddannelse fører frem til graden cand. it. i multimedier med fokus på teologi.