Olaf Damkjer
Tidl. landsleder i Apostolsk Kirke er død

På Apostolsk Kirkes sommerstævnes sidste dag døde en af dens mest markante ledere gennem mange år. Det var første gang, Olaf Damkjer ikke selv kunne deltage.
Olaf Damkjer blev 82 år, men kom allerede som barn i kontakt med Apostolsk Kirke, da hans far, der var leder i en frimenighed, blev „døbt med Helligånden“. Som konsekvens heraf blev han bedt om at forlade sin post. Få år efter startede Apostolsk Kirke en menighed i Haderslev, og familien tilsluttede sig, lidet anende at sønnens liv skulle blive uløseligt knyttet til denne forholdsvis nye frikirke.
Allerede som helt ung blev han, som han selv udtrykte det, opslugt af en ”tørst efter Guds Ord”, hvilket blev hans kendetegn i alle år som underviser, forkynder og leder. Hans drøm om præstegerningen kunne ikke umiddelbart opfyldes, da der ikke var råd til en sådan uddannelse, men drømmen levede videre, og efterhånden overtog han mere og mere ansvar i menigheden, indtil man fra Apostolsk Kirkes ledelse i 1958 bad ham flytte til Berlin. Apostolsk Kirke i Danmark havde siden krigens tid givet udstrakt hjælp til genopbygningen af det kirkelige arbejde i Tyskland, og nu drog Olaf, hustruen Ingeborg og 3 børn til den stadig krigsmærkede by. Det blev starten til en livslang forbindelse til de tysktalende lande. De nåede at bo i Berlin i to perioder, anden gang efter at muren havde delt byen i to, og gennem mange år sad han med i den tyske kirkes landsledelse, ligesom han underviste på mange seminarer, bibelskoler og menigheder i primært Tyskland og Schweiz. På denne måde blev tysk hans andet modersmål, og han satte et varigt mærke på arbejdet her.
I Danmark nåede han at lede menigheder i både Haderslev, Vejle, Tønder, Odense, København og Kolding samt plante nye menigheder i Flensborg og på Föhr i Nordtyskland. Senere blev han gennem godt 8 år Apostolsk Kirkes landssekretær og herigennem stærkt involveret i kontakter og arbejde i mange europæiske lande.
Olaf Damkjer var ved siden af arbejdet som leder og præst en uhyre flittig skribent. Efter sin pensionering var han i to omgange redaktør for Apostolsk Kirkes „Evangeliebladet“ samtidig med, at han var timelærer på Bibelskolen i Kolding. Her nåede han bl.a. at udarbejde en pentecostal kirkehistorie på tysk. Ved siden af skrev han artikler, en selvbiografi og studerede filosofi på det åbne universitet samt dyrkede sine hobbyer: slægtsforskning og havearbejde.
Et af højdepunkterne i sit liv oplevede han, da Apostolsk Kirke og Pinsekirkerne i 1998 officielt forsonedes efter bruddet i begyndelsen af 1900-tallet. Ved et præstemøde i Odense citerede han den gamle Simeon, der sagde: ”Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord” (Luk 2,29).
En blodprop i 1993 svækkede Olaf Damkjer, men til det sidste var hans tanke og livsvisdom skarp som altid.