Dialog er ikke nok

Dialog er fint nok på det menneskelige plan. Vi skal jo kunne leve sammen på denne jord. Men på det åndelige plan er kristendommen af en helt anden verden. Jesus sagde: ”Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige!” Han sagde også: ”Jeg er vejen” (ikke en vej ud af mange), ”jeg er sandheden” (ikke en af mange sandheder) og ”jeg er døren” (ikke blot en dør).
Derfor er det umuligt at have en ligeværdig dialog med andre religioner. Og derfor skal det kristne budskab forkyndes, ikke blot sammenlignes, diskuteres og endevendes i en uendelighed.
Hvor religionerne er et udtryk for menneskers søgen efter Gud, handler kristendommen nemlig om en Gud, der opsøger mennesket. Hvor religionerne alle sammen opstiller en række bud og love, som mennesket skal opfylde, har Kristus opfyldt den højeste moralske standard, man kan tænke sig, og tilbyder nu enhver troende sin egen retfærdighed som gave. Og hvor religionerne kun lover, at nogle få hellige personer kan gøre sig håb om at komme i nærheden af Gud, strømmer Guds nærvær, hele den himmelske verdens åndelige velsignelse ned over enhver, der vil tro på Jesus.
Går vi i dialog på en måde, så folk får den opfattelse, at kristendommen er en religion som alle andre, giver vi dem stene for brød! Vi efterlader dem med den tro, at deres egen religion, måske tilsat inspiration fra kristendommen, kan frelse. Men det kan den ikke. ”For alle har syndet og mangler herligheden fra Gud!” Og ”der er ikke givet mennesker noget andet navn under himmelen (end Jesus Kristus) hvorved de kan frelses!”
Og netop derfor kan hinduistiske meditationsteknikker ikke lære os noget om bøn. Eller buddhistiske om menneskets sande tilstand. Og derfor kan den islamiske frygt for Allah ikke lære os noget om sand gudsfrygt.
Skønt der gøres et prisværdigt arbejde for at bygge bro til religiøse grupperinger, må vi indse, at dialog kun kan åbne kommunikationslinierne. Den hjælper os at leve sammen i gensidig respekt. Men derefter er det den kristnes opgave at forkynde evangeliet, på en respektfuld måde, forstås, så også disse mennesker kan blive frelst.

Skriftcitater: Joh. 3,3, 10,7, 14,6, Ap.G. 4,12, Rom. 3,23