Danskerne er massivt for fri abort, men:
Abort kræver god begrundelse

SPØRGSMÅL 1
Loven om fri abort har været i kraft i 20 år i Danmark. Den giver i de første 12 uger af svangerskabet den gravide kvinde ret til alene at bestemme, om hun vil gennemføre svangerskabet eller have en abort. – Hvilken af følgende muligheder foretrækker du?
SVAR
1. Loven fungerer godt og bør bevares :
1993: 79% – 2003: 83%
2. Loven fungerer ikke godt nok og bør revideres: 1993: 12% – 2003: 6%
3. Ved ikke: 1993: 9% – 2003: 11%

SPØRGSMÅL 2
I det følgende anføres forskellige begrundelser for at vælge provokeret abort.
Angiv ud for hver begrundelse, om den efter din mening er acceptabel eller uacceptabel.

a) Hvis der er risiko for, at barnet bliver født med et alvorligt handicap
acceptabel: 1993: 86% – 2003: 83%
uacceptabel: 1993: 7% – 2003: 7%
ved ikke: 1993: 7% – 2003: 10%

b) Hvis graviditeten skyldes, at kvinden har været udsat for voldtægt
acceptabel: 1993: 94% – 2003: 93%
uacceptabel: 1993: 3% – 2003: 3%
ved ikke: 1993: 3% – 2003: 4%

c) Hvis familiens økonomi / boligforhold er p.t. ikke tilfredsstillende.
acceptabel: 1993: 33% – 2003: 23%
uacceptabel: 1993: 52% – 2003: 56%
Ved ikke: 1993:15% – 2003: 21%

d) Hvis et barn vil betyde afbræk i karriere / uddannelse
acceptabel: 1993: 24% – 2003: 16%
uacceptabel: 1993: 65% – 2003: 71%
ved ikke: 1993: 11% – 2003: 13%

e) Hvis kvinden vil blive alene med barnet p.g.a. ustabilt parforhold
acceptabel: 1993: 42% – 2003: 32%
uacceptabel: 1993: 43% – 2003: 47%
ved ikke: 1993: 15% – 2003: 21%

SPØRGSMÅL 3
På hvilket tidspunkt af fosterets udvikling mener du, det bør betragtes som et selvstændigt individ med krav på en vis beskyttelse?
fra befrugtningen: 15%
efter 12. uge: 46%
ved fødslen: 16%
ved ikke: 26%


Artiklen fortsætter efter annoncen:Undersøgelserne, der blev gennemført den 28.08.93 og 30.08.03, bygger på hhv. 1199 og 1241 returnerede spørgeskemaer. Panelet er i begge tilfælde nationalt repræsentativt på landsplan.