Ja, men… til fri abort

Danskerne går stadig mere massivt ind for fri abort, men de mener, at der skal en meget god begrundelse til, viser en ny undersøgelse.I 1993 var 79 % for abort – nu er det 83 %. Dengang ønskede 12 % at loven skulle revideres, nu er det kun 6 pct.
Til gengæld viser begge undersøgelser klart, at de fleste kun synes abort er berettiget under særligt belastende omstændigheder.
Men i praksis er det netop „bekvemmeligheds“ grunde, som er de mest almindelige, viser andre undersøgelser.
Det påpeger foreningen Respekt For Menneskeliv, som har ladet meningsmålingsinstituttet GfK Danmark, foretage undersøgelsen.

Modvilje mod adfærd

– Som det ses af svarene, er der en udbredt modvilje mod den adfærd, som abortloven reelt har ført med sig. Det er promiller af de samlede indgreb, der bliver udført på mistanken om et handicap eller med henvisning til fuldbyrdet voldtægt, siger Respekt For Menneskeliv.
Samtlige data i 2003-undersøgelsen (f.eks. de adspurgtes fordeling på køn, alder og landsdel) kan rekvireres på RFMs sekretariat.

Se hovedtallene – tryk her