Voldgift skyldtes smøleri

Kristelig Arbejdsgiverforening er ikke enig i KFs fremstilling
Kristelig Arbejdsgiverforening er ikke helt enig i den måde, Kristelig Fagforening fremstiller en voldgiftssag som KF netop har vundet over KA.
Sagen blev omtalt i sidste nummer af Udfordringen og handler om en kvinde, som fik sin hånd læderet og mistede nogle af sine fingre ved en arbejdsskade. Hun melder sig derefter jævnligt syg og det ender med, at arbejdsgiveren opsiger hende og bortviser hende, fordi hun ikke kommer med en lægeerklæring.
Nu er det så, at Kristelig Fagforening fører hendes sag overfor Kristelig Arbejdsgiverforening, som ikke vil acceptere, at der er en sag, hvorfor sagen går til voldgift, hvor KF vinder.
– Men grunden til, at vi afviste sagen var, at fristen for at indbringe sagen ikke var overholdt, siger direktør Karsten Høgild fra arbejdsgiverne.
– Det blev Kristelig Fagforening også idømt et organisationsansvar for ved voldgiften, oplyser han.
Han siger, at de to organisationer siden 1997 har kørt uafhængigt og jævnligt tager nogle opgør om deres medlemmers rettigheder.