DSUK har fået en bestyrelse

Danske Sømands- og Udlandskirker har udpeget de 9 medlemmer til bestyrelsen, som skal stå i spidsen for DSUK.
Betyrelsen består af: Arne O. Andersen, tidl. kirkeminister er udpeget som ny formand. De andre Bestyrelsesmedlemmer er: Johannes Jacobsen, direktør, Henning Kjær Thomsen, rektor, Ruth Hvas, pastor, Ejner Stendevad, cand. agro., Ole Høg, direktør, Henrik Becker-Christensen, generalkonsul, Henrik Fossing, sømandspræst og medarbejderrepræsentant, Palle Baggesgaard Pedersen, forstander og medarbejderrepræsentant.
Danske Sømands- og Udlandskirker forventes at blive etableret 1. januar 2004 ved en sammenlægning af de to folkekirkelige organisationer Dansk Sømandskirke og Dansk Kirke i Udlandet.