Levende Ord Bibel Center i Århus er en realitet

På lørdag den 13. september grundlægges menigheden ”Levende Ord Bibel Center” i Århus, oplyser Asbjørn Kristiansen.
Efter at have holdt offentlige møder hver søndag siden marts måned er det nu besluttet at begynde menighedsfællesskab i de lejede lokaler på Skejbyvej 29, Århus.
Hele weekenden fra fredag aften kl. 19 til søndag aften kl. 17, hvor sidste møde begynder, vil der være møder og aktiviteter på denne adresse. Menigheden grundlægges ud fra Levende Ord Bibelsenter, Bergen. Herfra deltager bl.a. Pastor Enevald Flåten og Pastor Leif Jacobsen.

Asbjørn Kristiansen

Asbjørn Kristiansen, som er en af de ansvarlige for dette arbejde i Århus, fortæller, at det egentlig var planen at begynde højskole-virksomhed fra august dette år for så siden at begynde menighedsarbejde.
– Men vi oplevede, at vi skulle ændre rækkefølgen på projektet, siger Asbjørn. – Vi går nu meget snart i gang med byggeriet af højskolen og forventer, at vi kan begynde med det første elevhold om 1 – 1 ½ år.
Asbjørn Kristiansen siger, at det har forårsaget en del forvirring, at der i en artikel om projektet stod, at Bibel Højskole-projektet var udsat ”på ubestemt tid”. Det er blevet opfattet, som om hele Levende Ords arbejde i Århus ikke bliver til noget som helst.
– Vi vil hermed understrege, at sideløbende med, at vi danner menighed, arbejder vi målrettet med Bibel Højskolen. ”Levende Ord Bibel Center” Århus er en realitet, understreger Asbjørn Kristiansen.