LM-unge skal betale tipsmidler tilbage

Aftale med Dansk Ungdoms Fællesråd betyder, at LMU skal af med 675.000 kr.
Luthersk Missions Ungdom (LMU) har indgået en endelig forligsmæssig aftale med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) omkring tipstilskudene for perioden 1997-2002.
– LMU vil fastholde, at vi ikke har søgt tilskud på personer, der ikke har været kontingentbetalende medlemmer i LMU, men erkender samtidig, som det fremgår af aftalen, at medlemsregistreringen ikke til fulde har levet op til DUF’s krav vedrørende indmeldelseserklæringer, udtaler Peter Isac Techow, landsungdomssekretær i LMU.
Ifølge aftalen accepterer LMU, at der for tilskudsåret 2002 ikke ydes generelt driftstilskud, hvilket drejer sig om ca. 1,4 mio. kr. For årene 1997-2001, hvor LMU i alt har modtaget ca. 7,2 mio. kr., accepterer LMU et tilbagebetalingskrav på 673.635 kr. Beløbet skal betales tilbage over en 10-årig periode med ti lige store afdrag.
– Sagen medfører, at LMU står i en vanskelig økonomisk situation, der medfører nogle nedskæringer. Vi fortsætter dog arbejdet med frimodighed, for dybest set afhænger LMU’s arbejde ikke af penge, men af Gud, siger Peter Isac Techow.