Nyansættelser i Luthersk Missionsforening

I begyndelsen af september måned tiltræder Mogens Højgaard Jensen (billedet øverst), 43 år, stillingen som projektsekretær på LM’s sekretariat i Hillerød. Sammen med sin familie vendte Mogens Højgaard Jensen i begyndelsen af juli måned tilbage til Danmark efter 15 år som missionær i Tanzania. Familien bor nu i Hillerød.
I stillingen som projektsekretær afløser han Axel Rye Clausen, som fratrådte med udgangen af juni måned for at blive missionær i Cambodja.
Den 54-årige Erik Nielsen (billedet nederst) tiltrådte 1. august som ny pionermissionær i Københavns afdeling. Birgitte og Erik Nielsen vendte hjem fra Tanzania midt i juli måned efter et år som missionærer i Dar es Salaam. Parret var også missionærer i Tanzania en årrække i 1980’erne. De er vendt tilbage til deres hjem i Brønshøj.